Open navigatie

Agenda

28 juni 2018

Meet2Match bijeenkomst: Impact vergroten hoe doe je dat?

De Meet2Match is een ontmoeting tussen experts en maatschappelijke organisaties waarbij kennisoverdracht ‘a la minute’ centraal staat. Doel is bij te dragen aan de kennisontwikkeling van (vrijwilligers) organisaties. Deze Meet2Match gaat over het thema impact. Klik hier om naar de pagina over deze bijeenkomst te gaan.

27 augustus 2018 t/m 5 oktober 2018

Aanvraagperiode Tender 3: Weerbaar opvoeden, competenties jongeren versterken

Dit thema richt zich met name op jeugd en jongeren en gaat dan over het aanleren van competenties om weerbaar in het leven te staan. Gerelateerd aan de inzet van vrijwilligersorganisaties kan het dan b.v. gaan over activiteiten gericht op het leren omgaan met  maatschappelijke verschillen en mensen in kwetsbare situaties, Maar ook over het bieden van de juiste tools om vroegtijdig schoolverlaters voldoende weerbaar te maken dat zij hun opleiding weer kunnen oppakken dan wel zich richten op de arbeidsmarkt. Klik hier om naar de pagina over de tenders te gaan.

10 november 2018

Dag van de mantelzorg

7 december 2018

Dag van de vrijwilliger

1 maart 2018 tot 1 maart 2019

Mantelzorgwaardering 2018

Ook in 2018 kunnen inwoners van Maastricht weer een waardering aanvragen voor een mantelzorger. Mantelzorgers zetten zich intensief in voor hulpbehoevenden en de gemeente hecht hier veel waarde aan. Daarom is een bedankje in de vorm van mantelzorgwaardering (vroeger: mantelzorgcompliment) op zijn plaats. Dit bedankje bestaat uit een bedrag van € 200,- dat mensen die hulp ontvangen, kunnen aanvragen voor een mantelzorger. Klik hier voor meer informatie.

Eerdere Agenda items

8 mei 2018

Informatiemarkt over vrijwilligerswerk in Maastricht

Wil je als vrijwilliger iets betekenen voor een ander? Nieuwe ervaringen opdoen? Meer weten over jouw mogelijkheden? Of wil je misschien algemene informatie over vrijwilligerswerk? Dan ben je van harte welkom op de informatiemarkt over vrijwilligerswerk op dinsdag 8 mei van 16.00 tot 20.00 uur in Centre Ceramique aan de Avenue Ceramique 50, 6221 KV te Maastricht.  Klik hier voor meer informatie.

22 maart 2018 t/m 6 mei 2018

Aanvraagperiode Tender 1: Diversiteit, integratie.

Diversiteit en integratie is een actueel maatschappelijk thema dat zowel door vrijwilligersorganisaties als ambtelijk aangedragen wordt als thema waarop vrijwilligersorganisaties een wezenlijke bijdrage zouden kunnen leveren. Het gaat daarbij om aandacht voor de diversiteit in de samenleving als een positieve kracht en de integratie van alle verschillende groepen mensen met al hun diverse competenties en beperkingen, diverse sociaal etnische achtergronden, opleidingen, kennis, inkomens en werk, geaardheid etc. Klik hier om naar de pagina over de tenders te gaan.

22 maart 2018 t/m 6 mei 2018

Aanvraagperiode Tender 2: Positieve gezondheid.

Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren over zijn of haar leven en dat elk individu goed kan functioneren in zijn eigen leefomgeving. Gerelateerd aan de inzet van vrijwilligersorganisaties gaat het dan over activiteiten die de weerbaarheid van mensen en kinderen bevorderen, over het competenties leren om met de uitdagingen van het leven om te gaan en gezond te leven bevorderen. Daar passen zowel activiteiten bij gericht op gezonde voeding, versterken van sociale netwerken en ontmoeting van diverse doelgroepen, actief zijn en blijven etc.  Klik hier om naar de pagina over de tenders te gaan.

1 februari 2018 t/m 30 april 2018

Aanvraagperiode subsidie Vergroten toegankelijkheid Maastricht

In deze periode kunt u een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid 2018. Het doel van de Stimuleringsregeling is de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren.  Denk daarbij aan aanpassingen in of aan een gebouw voor rolstoelgebruikers, of het voorzien van websites met een voorleesfunctie voor slechtzienden. Ook kunt u denken aan trainingen voor uw personeel in het werken met mensen met een beperking. Klik hier om naar de pagina over deze subsidie te gaan.

10 maart 2018

Prijsuitreiking Vrijwilligersprijs 2018 Maastricht

Door iedereen uit Maastricht zijn vrijwilligers aangemeld voor de vrijwilligersprijs 2018. Uit de aanmeldingen kiest de jury (die bestaat uit de zeven prijswinnaars van 2017) de zeven winnaars van 2018.
De categorieën zijn weer gekoppeld aan de portefeuilles (Sport, Welzijn, Zorg, Bedrijf, Veiligheid, Groen, Cultuur). De betreffende portefeuillehouder van het college bezoekt de prijswinnaar op zijn of haar vrijwilligersplek met een verrassingsbezoek.
De prijsuitreiking zelf vindt plaats op zaterdagmiddag 10 maart 2018 in de Maasmolen.
Klik hier voor meer informatie.

9 en 10 maart 2018

NL doet 2018

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Heeft jullie organisatie een leuke klus? Meld ‘m dan aan en doe mee! Tot 31 januari 2018 kun je een financiële bijdrage aanvragen voor je NLdoet 2018 klus.
Klik hier voor meer informatie, tips en aanmelden.

24 november 2017, Maastricht

Voorlopige site online

Vanaf vandaag is de site bereikbaar op https://maastrichtdoet.nl, zodat gebruikers van de oude site de gelegenheid krijgen om hun vacatures in te voeren. De vacatures die ingevoerd worden, zijn na live-gang zichtbaar voor iedereen.