Open navigatie

Subsidie 2024 voor vrijwilligersorganisaties aanvragen

De aanvraagperiode voor subsidie 2024 voor vrijwilligersorganisaties is voorbij. 

Er is een nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties. De subsidieregeling ‘Versterken van sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, gemeente Maastricht 2022-2024’.  Aanvragen kan van 10 juli  tot en met 30 september 2023.

U kunt als vrijwilligersorganisatie subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten in de stad. Het moet hierbij gaan om activiteiten die gericht zijn op:

 • Stimuleren van ontmoeting in de stad en een kansrijke omgeving waarin iedereen in gelijke mate meedoet en zichzelf kan zijn door elkaar te ontmoeten, van en over elkaar te leren en netwerken te vormen
 • Zelfredzaamheid en ontplooiing van inwoners versterken
 • Samenredzaamheid van inwoners versterken

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?
De gemeente Maastricht subsidieert alleen activiteiten die een bijdrage leveren aan het doel van de subsidieregeling. Het gaat om de activiteiten

 1. huiskamers
 2. sociaal restaurant
 3. activiteiten over welzijn, zorg, inclusie/diversiteit, eenzaamheid, armoede, participatie of gezondheid
 4. buurtnetwerkorganisatie
 5. mensen stimuleren tot actieve inzet voor de eigen leefomgeving
 6. brede talentontwikkeling en sociale vaardigheden tot 27 jaar
 7. informatie, advies en voorlichting tot 27 jaar
 8. begeleiding of coaching tot 27 jaar
 9. zinvolle vrijetijdsbesteding tot 27 jaar
 10. schakelfunctie in de buurt
 11. bemiddelen tussen ‘maatjes’ en inwoners
 12. verstrekken van informatie, advies en voorlichting aan senioren
 13. preventief, tijdelijk, praktisch ondersteunen van kwetsbare mensen

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor vrijwilligersactiviteiten zijn:

 • U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 september 2023. Met uitzondering van activiteiten type 4 en 5. Daarvoor kunt u het hele jaar 2024 subsidie aanvragen (totdat het subsidieplafond bereikt is). LET OP: het budgetplafond is intussen ook bij de activiteiten 4 en 5 bereikt. U kunt hier dus niet meer voor aanvragen!  
 • Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie bestaat uit minimaal 3 personen die niet direct familie van elkaar zijn en niet op hetzelfde adres wonen.
 • De vrijwilligersorganisatie is statutair en feitelijk gevestigd in Maastricht.

Aanvragen 2024
Aanvragen kan op twee manieren:

 1. Via het online digitale aanvraagformulier.
  Dat u vindt door op de knop ‘Ga naar de gemeentelijke website’ hiernaast te klikken. Klik op die website op “subsidie aanvragen”. Let op: U kunt het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. Wilt u alvast in klad invullen, dan kunt u de formulieren bij punt 2 gebruiken.
 2. Via e-mail
  U kunt aan de formulieren komen door op de knop ‘Ga naar de gemeentelijke website’  hiernaast te klikken. U vindt de formulieren in het uitklapmenu ‘Formulieren’. U kunt de formulieren downloaden, invullen en mailen naar post@maastricht.nl met in de onderwerpregel ‘Aanvraag subsidie vrijwillige inzet 2024’.

Ga naar de website van de gemeente voor meer info

KLIK HIER

Infographic
Van de  subsidieregeling is een handige infographic gemaakt.

Ga naar de Infographic

KLIK HIER

Bezoek de informatiepagina over de thema’s uit de subsidieregeling
Deze informatiepagina is gevuld met  uitleg en verdieping van de thema’s die in de beleidsstukken en subsidieregeling van gemeente Maastricht voorkomen. Per thema worden linken naar websites of naslag-documenten gegeven. Handig om ter beschikking te hebben en zo ben je beter toegerust om ermee aan de slag te gaan.
Ga hier naar de pagina

Informatie en Ondersteuning
U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier:

De gehele maand augustus is MaastrichtDoet! met zomerverlof en is er geen ondersteuning mogelijk.