Open navigatie

eHerkenning wordt straks verplicht voor organisaties om subsidie aan te vragen

Het nieuwe digitale subsidieplatform van de gemeente Maastricht is online. Bewoners en organisaties kunnen online subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten. In het kader van transparantie en een efficiënte verwerking, wordt vanaf medio juli 2024 het digitaal subsidieloket ook voor aanvragen vrijwillige inzet geopend.

Het digitale subsidieplatform
Op dit subsidieplatform kunt u:
– uw nieuwe subsidie aanvraag indienen
– lopende aanvragen inzien
– de status van lopende aanvragen bekijken
– eventuele wijzigingen doorgeven
– verantwoordingen indienen
– uw verleende, vastgestelde en afgewezen subsidies inzien

eHerkenning is noodzakelijk
Vraagt u namens een organisatie die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel subsidie aan? Dan logt u in met eHerkenning.  Heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 nog niet aangevraagd? Dat kan via de website eherkenning.nl. Houd er rekening mee dat de aanvraag tot twee weken kan duren. U kunt op het gemeentelijke platform lezen hoe u e-herkenning kunt aanvragen. Als dit toch niet lukt, dan kunt u contact opnemen met Team subsidies. Stuur dan een email naar: subsidieloket@maastricht.nl of bel 14 043.

Voordelen van eHerkenning
Vanaf juli 2024 is het mogelijk om uw eigen subsidiedossiers in te zien bij de Gemeente Maastricht. Ook gebruikt u eHerkenning om digitaal een aanvraag voor een VOG klaar te zetten voor een nieuw bestuurslid of nieuwe vrijwilliger  Regeling Gratis VOG | Gratis VOG.