Open navigation

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties aanvragen

Er is een nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties. De subsidieregeling ‘Versterken van sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, gemeente Maastricht 2022-2024’. De subsidie kan tot en met 30 september worden aangevraagd.

Het doel van de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties is het versterken van de sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet. De vrijwillige inzet dient een bijdrage te leveren aan één van de volgende beleidsdoelen:

 • Stimuleren van ontmoeting in de stad en een kansrijke omgeving waarin iedereen in gelijke mate meedoet en zichzelf kan zijn door elkaar te ontmoeten, van en over elkaar te leren en netwerken te vormen
 • Zelfredzaamheid en ontplooiing van inwoners versterken
 • Samenredzaamheid van inwoners versterken

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?
De gemeente Maastricht subsidieert alleen activiteiten die een bijdrage leveren aan het doel van de subsidieregeling. Het gaat om de activiteiten

 1. huiskamers
 2. sociaal restaurant
 3. activiteiten over welzijn, zorg, inclusie/diversiteit, eenzaamheid, armoede, participatie of gezondheid
 4. buurtnetwerkorganisatie
 5. mensen stimuleren tot actieve inzet voor de eigen leefomgeving
 6. brede talentontwikkeling en sociale vaardigheden tot 27 jaar
 7. informatie, advies en voorlichting tot 27 jaar
 8. begeleiding of coaching tot 27 jaar
 9. zinvolle vrijetijdsbesteding tot 27 jaar
 10. schakelfunctie in de buurt
 11. bemiddelen tussen ‘maatjes’ en inwoners
 12. verstrekken van informatie, advies en voorlichting aan senioren
 13. preventief, tijdelijk, praktisch ondersteunen van kwetsbare mensen

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor vrijwilligersactiviteiten zijn:

 • De vrijwilligersorganisatie zet zich al minimaal 2 jaar in voor de doelstellingen van het Sociaal Domein.
 • Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie bestaat uit minimaal 3 personen die niet direct familie van elkaar zijn en niet op hetzelfde adres wonen.
 • De vrijwilligersorganisatie is gevestigd in Maastricht.

Aanvragen
Aanvragen kan tot en met 30 september en via het digitale aanvraagformulier dat te vinden is op de gemeentelijke website.

Ga naar het digitale aanvraagformulier

KLIK HIER

Meer informatie
Op de gemeentelijke website staat meer informatie over de subsidieregeling. Onder andere de gehele subsidieregeling en meer informatie over de 13 activiteiten.

Ga naar de website van de gemeente voor meer info

KLIK HIER

Infographic
Van de  subsidieregeling is een handige infographic gemaakt.

Go to the Infographic (EN)

KLIK HIER

Ondersteuning door Maastricht Doet! Ontmoet
Maastricht Doet! Ontmoet is de plek om informatie uit te wisselen en inspiratie op te doen over vrijwilligerswerk. En biedt ondersteuning aan  bij vrijwillige inzet zaken zoals aanvragen van subsidie, kennis en achtergrondinformatie voor uw subsidieaanvraag, netwerkbijeenkomsten of samenwerking in de buurt, werven van vrijwilligers en het verbinden met bedrijven bij een maatschappelijke hulpvraag.

Onlinebijeenkomst 16 juli
Op vrijdag 16 juli van 16.00 tot 17.00 uur geeft de gemeente uitleg over de subsidieregeling en de 13 activiteiten waarvoor subsidie kan worden aanvragen. Volg de bijeenkomst via de link op MaastrichtDoet!ontmoet pagina. Daar zijn ook alle andere themabijeenkomsten, workshops en ontmoetingen te vinden.