Open navigatie

Nieuwe laagdrempelige subsidieregeling van de Provincie Limburg

In een tijd waarin de maatschappelijke verbinding meer dan ooit beperkt wordt is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen (binnen de geldende maatregelen) kunnen blijven deelnemen aan onze samenleving. Oog hebben voor elkaar is nu belangrijker dan ooit. Om in het bijzonder oog te hebben voor kwetsbare groepen in de samenleving heeft de Provincie Limburg een nieuwe laagdrempelige subsidieregeling gelanceerd.

Voor wie
Organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) en personen.

Waarvoor
Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten die erop zijn gericht om, de samenredzaamheid en/of participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep te vergroten en/of de problematiek van een kwetsbare doelgroep bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten). De kwetsbare doelgroep moet rechtstreeks bij het project worden betrokken.

Aanvragen
U kunt een subsidieaanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen via de website van de Provincie Limburg
De subsidieaanvraag dient vóór aanvang van het project te zijn ontvangen en uiterlijk 31 december 2021 moet de aanvraag binnen zijn.

Subsidiebedrag
De subsidie voor deze projecten bedraagt maximaal € 2.500,-. Wanneer in het project activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten) worden ontplooid kan dit bedrag oplopen tot maximaal € 12.500,-. Projecten die (mede) ten doel hebben negatieve sociaalmaatschappelijke gevolgen van de coronacrisis te verminderen, kunnen bovendien 15% extra subsidie ontvangen.

Meer informatie
U vindt meer informatie op de website van de Provincie Limburg

bron: website Provincie Limburg