Open navigatie

Aon de Geng 2020 subsidie Bewonersinitiatief

De aanvraagperiode is voorbij. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Ook als bewoner wilt u soms iets organiseren voor uw buren of buurtbewoners. Vaak gaat dat over iets waarmee u denkt de buurt of straat beter te maken voor uzelf en voor uw buren. Soms gaat het ook om het oplossen van een probleem of iets wat als lastig ervaren wordt.  Als bewoner mag u gerust het initiatief nemen om iets aan te pakken. Een bewonersinitiatief noemen we dat.
Financiering van een activiteit of project is voor elke organisator een opgave. Het ideale plaatje is dat de activiteit zichzelf betaalt, maar dat is helaas zelden het geval.

Grijp uw kans
Grijp uw kans om aan de slag te gaan ofwel Aon de geng, door gebruik te maken van de regeling! U als inwoner van Maastricht kunt geld aanvragen om uw idee te realiseren. De subsidie is bedoeld om de sociale betrokkenheid in een straat, buurt of wijk te vergroten.
Per initiatief kunt u maximaal € 2.000,- aanvragen. Dit kan tot 15 december 2020. Belangrijk is dat u het budget alleen kunt aanvragen voor activiteiten die de sociale betrokkenheid in uw omgeving vergroten en voor zaken waar meerdere bewoners profijt van hebben.  U krijgt geen subsidie voor alleen gezellig samen zijn en de kosten voor eten en drinken.  Per initiatief wordt slechts een keer subsidie verleend. U kunt dus niet in volgende jaren opnieuw subsidie krijgen voor hetzelfde initiatief.

De gemeente bekijkt of een initiatief of activiteit uitvoerbaar is, voldoet aan de voorwaarden en niet in strijd is met de wet of openbare orde. Belangrijk is ook dat uw initiatief geen grote weerstand oproept in uw directe omgeving (denk aan een honden uitlaatgebied of een hangplek).
Het is belangrijk dat u de aanvraag goed afstemt met andere bewoners in uw straat/buurt/wijk. U kunt dit vastleggen met een handtekeningenlijst.

Er zijn subsidies om:
· een wijk levendiger of mooier te maken
· andere bewoners actiever te maken in hun leefomgeving
· het contact te verbeteren tussen bewoners
· andere bewoners te helpen om zelfstandig mee te doen

Meer informatie
Het Team Zelfsturing van de gemeente Maastricht staat voor u klaar om aanvullende informatie te geven.
– Rieneke Soumete, bereikbaar via rieneke.soumete@maastricht.nl
– Pieter van der Waa, bereikbaar via pieter.van.der.waa@maastricht.nl
– Mariëlle Munnecom, bereikbaar via marielle.munnecom@maastricht.nl
– Nika Dings, bereikbaar via nika.dings@maastricht.nl
– Rietje Creusen, bereikbaar via rietje.creusen@maastricht.nl

Voorwaarden
· U vraagt geen subsidie aan namens een vereniging of stichting
· U vraagt de subsidie uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de activiteit aan
· Per initiatief wordt eenmalig en maximaal € 2.000,- subsidie verstrekt
· Uw activiteit is geen buurtfeest
· Anderen hebben geen tot weinig last van uw activiteit

Termijn
U hoort binnen 6 weken na het indienen van uw aanvraag of u de subsidie krijgt. Mochten we meer tijd nodig hebben om uw verzoek te beoordelen, dan hoort u dat.

Groene ideeën?
Gaat uw idee alleen over het groen in uw buurt? Kijk dan voor meer informatie op de website van Groen Maastricht.

Hoe dient u een bewonersinitiatief in?
Een subsidie voor bewonersinitiatieven kunt u tot 15 december 2020  aanvragen bij team Welzijn, Zorg, Gezondheid en Zelfsturing. Gebruik voor uw aanvraag het  Digitale aanvraagformulier bewonersinitiatief 2020. De aanvraagperiode is voorbij. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Klik hier om u de publicatie ‘Regeling bewonersinitiatieven 2020′ te downloaden.  Daar vindt u meer informatie over de doelstelling van de regeling, de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Tips, meer hulp, andere financieringsbronnen en handige links?
U kunt terecht op de  informatiepagina  ‘Een bewonersinitiatief organiseren’  van  MaastrichtDoet!