Open navigation

Agenda

15 januari tot 15 december 2019

Regeling bewonersinitiatieven 2019

Altijd al iets willen doen aan uw leefomgeving? Dan is dit uw kans om aan de slag te gaan of te wel oan de geng, door gebruik te maken van de regeling bewonersinitiatieven 2019. U als inwoner van Maastricht kunt geld aanvragen om uw idee te realiseren.  Lees hier meer.

1 maart 2019 tot 1 maart 2020

Mantelzorgwaardering 2019

Ook in 2019 kunnen inwoners van Maastricht weer een waardering aanvragen voor een mantelzorger. Mantelzorgers zetten zich intensief in voor hulpbehoevenden en de gemeente hecht hier veel waarde aan. Daarom is een bedankje in de vorm van mantelzorgwaardering (vroeger: mantelzorgcompliment) op zijn plaats. Dit bedankje bestaat uit een bedrag van € 200,- dat mensen die hulp ontvangen, kunnen aanvragen voor een mantelzorger. Lees hier meer.

15 april 2019 tot en met 23 augustus 2019

Inschrijving Onze Buurt prijs

Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. Ze vinden het belangrijk dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten opzoeken. Daarom reiken ze elk jaar een stevig startkapitaal uit aan het beste buurtplan, daarvoor is een pot van €60.000,00 beschikbaar. Lees hier meer.

15 juni 2019 tot en met 1 september 2019

Verdient jullie idee een subsidie?

Aanvraagperiode gemeentelijke tenders 2019.

Heeft jouw vrijwilligersorganisaties een goed idee om iedereen te laten meedoen in Maastricht? Laat het ons weten en maak kans op maximaal € 10.000,- om dat idee uit te voeren. Deze bedragen komen voort uit de flexibele subsidieregeling van de gemeente Maastricht, ook wel tenders genoemd.   Het idee moet passen in één van deze thema’s: ‘Diversiteit en inclusie’, ‘Positieve gezondheid’ of ‘Samen voor de stad’.  Lees hier meer.

Vanaf 17 juni 2019 tot 28 september 2019

Aanvraagperiode financiële bijdrage Burendag 2019

In 2019 vieren we Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Vanaf 17  juni 2019 kunnen de nieuwe activiteiten worden aangemeld en kan een financiële bijdrage voor de activiteit worden aangevraagd. Lees hier meer.

28 september 2019

Burendag 2019

Feest in de buurt! Op de vierde zaterdag van september is het weer zover: Burendag! Doet uw buurt mee op 28 september? Vanaf 17 juni 2019 kunnen nieuwe activiteiten worden aangemeld en een financiële bijdrage worden aangevraagd.
Wilt u inspiratie opdoen? Lees hier meer.

10 november 2019

Dag van de Mantelzorger

7 december 2019

Dag van de vrijwilliger

Eerdere Agenda items

3 juni tot en met 8 juni 2019

Prokkelweek 2019

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Prokkelen kan op alle terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, rondom wonen, op een vereniging, op school of in het onderwijs.  Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar het bij een Prokkel om gaat. Prokkelen gebeurt het hele jaar door. Maar 1 week in het jaar wordt daarvoor aandacht gevraagd: de Prokkelweek. Lees hier meer.

16 maart 2019

Feestelijke ceremonie vrijwilligersprijzen Maastricht 2019

Lees verder.

15 maart en 16 maart 2019

NLdoet 2019

In de 2018 editie waren op 9 en 10 maart ruim 375.000 Nederlanders actief bij meer dan 9.500 klussen, dat was een recordaantal. In 2019 worden er vrijwilligers én nieuwe klussen gezocht. Lees meer op de NLdoet pagina van het Oranjefonds.

7 januari tot en met 7 maart 2019

Inschrijven voor stadsgoud 2019

Het Elisabeth Strouven Fonds geeft invulling aan Stadsgoud. Dit jaar worden bijzondere ideeën op sociaal-maatschappelijk gebied beloond. Zij nodigen alle inwoners van Maastricht uit om na te denken over deze vraag:
hoe zorg jij ervoor dat alle bewoners worden betrokken bij de buurt? Lees hier meer.

1 maart 2018 tot 1 maart 2019

Mantelzorgwaardering 2018

Ook in 2018 kunnen inwoners van Maastricht weer een waardering aanvragen voor een mantelzorger. Mantelzorgers zetten zich intensief in voor hulpbehoevenden en de gemeente hecht hier veel waarde aan. Daarom is een bedankje in de vorm van mantelzorgwaardering (vroeger: mantelzorgcompliment) op zijn plaats. Dit bedankje bestaat uit een bedrag van € 200,- dat mensen die hulp ontvangen, kunnen aanvragen voor een mantelzorger.

1 november 2018 tot 31 januari 2019

Aanvraagperiode financiële bijdrage  voor je NLdoet 2019 klus bij het Oranje Fonds

Let op: op = op!  Lees hier meer.

1 november 2018 tot 31 december 2018

Nomineer een vrijwilliger of bedrijf voor de Maastrichtse vrijwilligersprijs

Tot 31 december 2018 kun je een vrijwilliger of een bedrijf nomineren voor de Maastrichtse Vrijwilligersprijs 2019. Lees hier meer.

7 december 2018

Dag van de vrijwilliger

15 november 2018

Maatschappelijke Beursvloer Maastricht & Heuvelland

Het bruist van de goede ideeën en initiatieven vanuit verenigingen en buurten, maar vaak ontbreekt het aan voldoende mensen, kennis en middelen om die initiatieven te realiseren. Gelukkig zijn er veel ondernemers die maatschappelijk betrokken zijn. De Maatschappelijke Beursvloer brengt partijen met elkaar in contact. Zo matchen we op één middag vraag en aanbod met gesloten beurs. Lees meer

tot 15 november 2018

Aanvragen subsidie uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2019

Om als buurtnetwerk voor 2019 in aanmerking te kunnen komen voor de uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2019, dient u voor 15-11-2018 een aanvraag in te dienen. Lees hier meer.

10 november 2018

Dag van de mantelzorg

In de maand november vieren we samen de Dag van de Mantelzorg. Een middag speciaal voor u, waar ontspannen en genieten voorop staat! Een teken van waardering en als bedankje voor het feit dat u altijd klaar staat voor uw naaste.
Kijk hier om mee te doen met “Verras een mantelzorger met een bloemetje!”
Kijk hier voor de programma’s van Maastricht en Heuvelland door Steunpunt Mantelzorg Zuid

tot 1 november 2018

Aanvragen basissubsidie vrijwilligersactiviteiten 2019

Om als reguliere vrijwilligersorganisatie voor 2019 in aanmerking te kunnen komen voor een basissubsidie voor vrijwilligersactiviteiten dient u voor 01-11-2018 een aanvraag in te dienen. Lees hier meer.

27 augustus 2018 t/m 5 oktober 2018

Aanvraagperiode Tender 3: Weerbaar opvoeden en competenties versterken

Dit thema richt zich met name op jeugd en jongeren en gaat dan over het aanleren van competenties om weerbaar in het leven te staan. Gerelateerd aan de inzet van vrijwilligersorganisaties kan het dan b.v. gaan over activiteiten gericht op het leren omgaan met  maatschappelijke verschillen en mensen in kwetsbare situaties, Maar ook over het bieden van de juiste tools om vroegtijdig schoolverlaters voldoende weerbaar te maken dat zij hun opleiding weer kunnen oppakken dan wel zich richten op de arbeidsmarkt. Klik hier om naar de pagina over de tenders te gaan.

27 augustus 2018 t/m 5 oktober 2018

Aanvraagperiode Tender 4: Samen voor de stad

Dit thema gaat over ‘Samen voor de Stad’. En gaat allemaal over u, u als vrijwilligersorganisatie. U doet als vrijwilligersorganisaties al tal van activiteiten. Vaak doet u die als organisatie alleen, maar steeds vaker doet u die ook samen met andere vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties of zelfs met ondernemers. Juist naar deze samenwerking wordt gezocht. En dan vooral naar duurzame samenwerkingsvormen of samenwerkingsrelaties. Klik hier om naar de pagina over de tenders te gaan.

22 september 2018

Burendag

Feest in de buurt! Op de vierde zaterdag van september is het weer zover: Burendag! Doet uw buurt mee op 22 september? Vanaf eind juni 2018 kunnen nieuwe activiteiten worden aangemeld en een financiële bijdrage worden aangevraagd.
Wilt u inspiratie opdoen? Lees hier meer.

8 september 2018

Netwerkdag vrijwilligersorganisaties

Gemeente Maastricht organiseert een netwerkdag voor vrijwilligersorganisaties. Het doel van die bijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen: Hoe kan uw vrijwilligersorganisatie een stap maken in de richting van nieuwe doelgroepen, een nieuwe werkwijze of meer samenwerking. Lees hier meer over deze bijeenkomst.

29 juni 2018 tot 31 augustus 2018

Inschrijvingen voor prijzenpot Onze Buurt  vanaf nu mogelijk

Een grote wens voor je eigen buurt, maar geen geld om het uit te voeren? Stuur je plan in bij Onze Buurt en maak kans op een startkapitaal. Er ligt voor € 60.000,- aan prijzengeld klaar, reden genoeg om het inschrijfformulier in te vullen.
Lees hier meer.

28 juni 2018

Meet2Match bijeenkomst: Impact vergroten hoe doe je dat?

De Meet2Match is een ontmoeting tussen experts en maatschappelijke organisaties waarbij kennisoverdracht ‘a la minute’ centraal staat. Doel is bij te dragen aan de kennisontwikkeling van (vrijwilligers) organisaties. Deze Meet2Match gaat over het thema impact. Klik hier om naar de pagina over deze bijeenkomst te gaan.

8 mei 2018

Informatiemarkt over vrijwilligerswerk in Maastricht

Wil je als vrijwilliger iets betekenen voor een ander? Nieuwe ervaringen opdoen? Meer weten over jouw mogelijkheden? Of wil je misschien algemene informatie over vrijwilligerswerk? Dan ben je van harte welkom op de informatiemarkt over vrijwilligerswerk op dinsdag 8 mei van 16.00 tot 20.00 uur in Centre Ceramique aan de Avenue Ceramique 50, 6221 KV te Maastricht.  Klik hier voor meer informatie.

22 maart 2018 t/m 6 mei 2018

Aanvraagperiode Tender 1: Diversiteit, integratie.

Diversiteit en integratie is een actueel maatschappelijk thema dat zowel door vrijwilligersorganisaties als ambtelijk aangedragen wordt als thema waarop vrijwilligersorganisaties een wezenlijke bijdrage zouden kunnen leveren. Het gaat daarbij om aandacht voor de diversiteit in de samenleving als een positieve kracht en de integratie van alle verschillende groepen mensen met al hun diverse competenties en beperkingen, diverse sociaal etnische achtergronden, opleidingen, kennis, inkomens en werk, geaardheid etc. Klik hier om naar de pagina over de tenders te gaan.

22 maart 2018 t/m 6 mei 2018

Aanvraagperiode Tender 2: Positieve gezondheid.

Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren over zijn of haar leven en dat elk individu goed kan functioneren in zijn eigen leefomgeving. Gerelateerd aan de inzet van vrijwilligersorganisaties gaat het dan over activiteiten die de weerbaarheid van mensen en kinderen bevorderen, over het competenties leren om met de uitdagingen van het leven om te gaan en gezond te leven bevorderen. Daar passen zowel activiteiten bij gericht op gezonde voeding, versterken van sociale netwerken en ontmoeting van diverse doelgroepen, actief zijn en blijven etc.  Klik hier om naar de pagina over de tenders te gaan.

1 februari 2018 t/m 30 april 2018

Aanvraagperiode subsidie Vergroten toegankelijkheid Maastricht

In deze periode kunt u een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid 2018. Het doel van de Stimuleringsregeling is de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren.  Denk daarbij aan aanpassingen in of aan een gebouw voor rolstoelgebruikers, of het voorzien van websites met een voorleesfunctie voor slechtzienden. Ook kunt u denken aan trainingen voor uw personeel in het werken met mensen met een beperking. Klik hier om naar de pagina over deze subsidie te gaan.

10 maart 2018

Prijsuitreiking Vrijwilligersprijs 2018 Maastricht

Door iedereen uit Maastricht zijn vrijwilligers aangemeld voor de vrijwilligersprijs 2018. Uit de aanmeldingen kiest de jury (die bestaat uit de zeven prijswinnaars van 2017) de zeven winnaars van 2018.
De categorieën zijn weer gekoppeld aan de portefeuilles (Sport, Welzijn, Zorg, Bedrijf, Veiligheid, Groen, Cultuur). De betreffende portefeuillehouder van het college bezoekt de prijswinnaar op zijn of haar vrijwilligersplek met een verrassingsbezoek.
De prijsuitreiking zelf vindt plaats op zaterdagmiddag 10 maart 2018 in de Maasmolen.
Klik hier voor meer informatie.

9 en 10 maart 2018

NL doet 2018

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Heeft jullie organisatie een leuke klus? Meld ‘m dan aan en doe mee! Tot 31 januari 2018 kun je een financiële bijdrage aanvragen voor je NLdoet 2018 klus.
Klik hier voor meer informatie, tips en aanmelden.

24 november 2017, Maastricht

Voorlopige site online

Vanaf vandaag is de site bereikbaar op https://maastrichtdoet.nl, zodat gebruikers van de oude site de gelegenheid krijgen om hun vacatures in te voeren. De vacatures die ingevoerd worden, zijn na live-gang zichtbaar voor iedereen.