Open navigatie

Impuls versterking Vrijwillige Inzet

Het Oranje Fonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geven samen een impuls aan het versterken en verduurzamen van vrijwillige inzet bij sociale initiatieven. Onder de naam ‘Impuls versterking Vrijwillige Inzet’ worden de komende vier jaar vrijwilligersinitiatieven geholpen met financiële ondersteuning en met kennis. Het ministerie stelt hiervoor een bedrag van €1,2 miljoen beschikbaar.

Financiële ondersteuning & kennis 

De Impuls versterking Vrijwillige Inzet bestaat uit twee onderdelen. Sociale initiatieven kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning bij het Oranje Fonds indienen. Bijvoorbeeld voor het vrijwilligersbeleid, training en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, het uitbreiden of diverser maken van een vrijwilligersbestand of voor het inhuren van een vrijwilligerscoördinator. Daarnaast maakt het Oranje Fonds kennis beschikbaar over vrijwillige inzet via een gratis en voor iedereen toegankelijke module op het kennisplatform ‘Vragen die ertoe doen’ van het Oranje Fonds.

Wat voor soort aanvragen passen bij de impulsregeling?

  • (Door)ontwikkelen van vrijwilligersbeleid;
  • Aantrekkelijk communiceren en organiseren, vergroten diversiteit binnen het vrijwilligersbestand;
  • Financiële ruimte voor een vrijwilligerscoördinator;
  • Training van vrijwilligers om hun taken goed en met plezier uit te voeren (met aandacht voor vitaliteit en behoud van vrijwilligers);
  • Opzetten of uitbreiden van (digitale) infrastructuur ten behoeve van werving en begeleiding vrijwilligers zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoerend niveau en alles daartussenin;
  • Andersoortige behoeften die betrekking hebben op het versterken en verduurzamen van vrijwilligerswerk (bv samenwerkingen tussen verschillende organisaties).

Aanmeldproces, richtlijnen & voorwaarden
Sociale initiatieven die een aanvraag willen doen kunnen een reguliere aanvraag indienen bij het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds beoordeelt deze aanvragen en beoordeelt of deze vanuit het impuls gesubsidieerd worden. Binnen het impuls gelden de algemene richtlijnen en voorwaarden van het Oranje Fonds. Lees hier meer over de richtlijnen, voorwaarden en over hoe je geld kan aanvragen Aanvragen is het hele jaar mogelijk.

Bron: Website Oranjefonds