Open navigatie

Verduurzamingssubsidie aanvragen voor organisaties

Sinds eind juni 2023 kan door organisaties subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, groen dak tot warmtepomp van gebouwen (en andere verduurzamingsmaatregelen). Er is nog ruimte in de subsidiepot om hierop subsidie aan te vragen. Voor welzijnsorganisaties kan er per gebouw max. € 50.000 worden aangevraagd.

Datums subsidieaanvraag
De subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst
– Subsidie aanvragen voor het nemen van één of meerdere verduurzamingsmaatregelen kan van 23 juni 2023 tot en met 30 september 2024.
– Subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan kan van 23 juni 2023 tot en met 31 mei 2024.

Onder welzijnsorganisatie wordt verstaan
– Professionele instelling die over 2022 en/of 2023 subsidie heeft ontvangen of ontvangt (peildatum 1 januari 2023) op grond van de Subsidieverordening professionele instellingen op het gebied van Welzijn en Zorg Maastricht;
– Vrijwilligersorganisatie die over 2022 en/of 2023 subsidie heeft ontvangenof ontvangt (peildatum 1 januari 2023) op grond van de Subsidieregeling ‘Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, gemeente Maastricht, 2022-2024′;
– Algemene voorziening die over 2022 en/of 2023 subsidie heeft ontvangen of ontvangt (peildatum 1 januari 2023) op grond van de Algemene subsidieverordening 2020 Maastricht;

Voorwaarden:
De organisatie
– is een stichting of vereniging
– staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en was vanaf 23 juni 2022 tot nu onafgebroken ingeschreven
– heeft een bestuur of raad van toezicht van minimaal 3 mensen
– bevindt zich ‘op papier’ in Maastricht en is ook actief in Maastricht
– is eigenaar van een gebouw in de gemeente Maastricht en/of huurder en/of gebruiker van een gebouw in de gemeente Maastricht dat niet in eigendom is van de gemeente Maastricht

Meer informatie en aanvragen
De gehele algemene informatie en de knop naar het aanvraagformulier vinden jullie hier: Verduurzamingssubsidie aanvragen voor organisaties | Gemeente Maastricht
De uitgebreide regeling is hier te vinden (en handig om goed uit te pluizen voordat je aanvraagt): Subsidieregeling Stimulering verduurzaming vastgoed Maastricht 2023-2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)