Open navigatie

SUBSIDIE 2023 VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES AANVRAGEN

De aanvraagperiode voor subsidie 2023 voor vrijwilligersorganisaties is voorbij. Alleen voor activiteiten type 4 en 5 (zie hieronder) kunt u in het hele jaar 2023 nog subsidie aanvragen.

U kunt als vrijwilligersorganisatie subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten in de stad. Het moet hierbij gaan om activiteiten die gericht zijn op:

 • Stimuleren van ontmoeting in de stad en een kansrijke omgeving waarin iedereen in gelijke mate meedoet en zichzelf kan zijn door elkaar te ontmoeten, van en over elkaar te leren en netwerken te vormen
 • Zelfredzaamheid en ontplooiing van inwoners versterken
 • Samenredzaamheid van inwoners versterken

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?
De gemeente Maastricht subsidieert alleen activiteiten die een bijdrage leveren aan het doel van de subsidieregeling. Het gaat om de activiteiten

 1. huiskamers
 2. sociaal restaurant
 3. activiteiten over welzijn, zorg, inclusie/diversiteit, eenzaamheid, armoede, participatie of gezondheid
 4. buurtnetwerkorganisatie
 5. mensen stimuleren tot actieve inzet voor de eigen leefomgeving
 6. brede talentontwikkeling en sociale vaardigheden tot 27 jaar
 7. informatie, advies en voorlichting tot 27 jaar
 8. begeleiding of coaching tot 27 jaar
 9. zinvolle vrijetijdsbesteding tot 27 jaar
 10. schakelfunctie in de buurt
 11. bemiddelen tussen ‘maatjes’ en inwoners
 12. verstrekken van informatie, advies en voorlichting aan senioren
 13. preventief, tijdelijk, praktisch ondersteunen van kwetsbare mensen

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor vrijwilligersactiviteiten zijn:

 • U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 september 2022. Met uitzondering van activiteiten type 4 en 5. Daarvoor kunt u het hele jaar 2023 subsidie aanvragen (totdat het subsidieplafond bereikt is).
 • Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie bestaat uit minimaal 3 personen die niet direct familie van elkaar zijn en niet op hetzelfde adres wonen.
 • De vrijwilligersorganisatie is statutair en feitelijk gevestigd in Maastricht.

 

Aanvragen 2023 alleen nog mogelijk voor activiteit 4 en 5
Een subsidie voor een initiatiefgroep buurtnetwerkorganisatie binnen activiteit 4 en een subsidie voor activiteit 5 (zie uitleg hierboven) kunnen het gehele jaar worden aangevraagd. U kunt hiervoor mailen naar infoversterkensocialebasis@maastricht.nl om het aanvraagformulier 2023 en het begrotingsformat op te vragen.