Open navigatie

Hulp voor organisaties uit Noodfonds energiekosten

Door de gestegen energiekosten kunnen niet alle organisaties hun activiteiten op de gebruikelijke wijze voortzetten. Voor Maastrichtse organisaties die hulp nodig hebben, hebben is door de gemeente Maastricht het Noodfonds Energiekosten opgericht. Als uw organisatie voldoet aan de voorwaarden kunt u geld krijgen uit het Noodfonds.

Wat is een organisatie?
Met organisaties wordt bedoeld gemeenschapshuizen, welzijnsorganisaties (zoals huiskamers), amateursportorganisaties en culturele organisaties.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor hulp.
De organisatie:

  • is een stichting of vereniging
  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • bestaat minimaal 1 jaar
  • heeft een bestuur of raad van toezicht van minimaal 3 mensen
  • bevindt zich ‘op papier’ in Maastricht en is ook actief in Maastricht
  • heeft een eigen energiecontract of betaalt naast huur ook energiekosten aan de verhuurder
  • krijgt geen ander geld voor het betalen van de energiekosten van het Rijk
  • is geen huurder of gebruiker van een ruimte van een organisatie die al geld krijgt vanuit het Noodfonds Energiekosten
  • laat zien dat ze ook moeite doet om energie te besparen
  • verrekent het bedrag dat ze krijgt uit het noodfonds met de huur die ze vraagt aan andere organisaties waaraan ze de ruimte verhuurt.

Hoe kan ik aanvragen?
U kunt vanaf 16 januari 13.00 uur tot 31 maart 13.00 uur een aanvraag doen. Dit doet u door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst. Als het geld in het noodfonds op is, krijgt uw organisatie geen geld meer uit het fonds. Alleen een volledig ingevulde aanvraag wordt in behandeling genomen.

Meer info en het digitale aanvraagformulier
Meer informatie over het krijgen van financiële steun uit het Noodfonds Energiekosten en het digitale aanvraagformulier vindt u op https://www.gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/energie-en-klimaat/energiekosten/hulp-voor-organisaties-uit-het-noodfonds. Op deze webpagina kunt u onder meer lezen: hoe uw organisatie steun kan vragen; welke documenten u mee moet sturen; aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor steun; voor welke periode uw organisatie steun kan vragen; hoeveel geld uw organisatie kan krijgen.