Open navigatie

Thema’s uit de subsidieregeling gemeente Maastricht

Deze informatiepagina is gevuld met  uitleg en verdieping van de thema’s die in de beleidsstukken en subsidieregeling van gemeente Maastricht voorkomen. Per thema worden linken naar websites of naslag-documenten gegeven. Handig om ter beschikking te hebben en zo ben je beter toegerust om ermee aan de slag te gaan.

Ga hier naar het bericht over de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties van de gemeente Maastricht

Armoede

Bewegen

Digitale vaardigheden / Laaggeletterdheid

Gezonde Leefstijl / Gezondheid

Verbetering van gezondheid en veiligheid in de leefomgeving is méér dan het op orde hebben van de basiskwaliteit van de woon- en werkomgeving, namelijk de ontwikkeling van gezonde en veilige toepassingen en een bijbehorende inrichting van gebieden. Concreet gaat het bij deze opgave om ruimtelijke inrichting aan te passen aan de gevolgen van klimaatveranderingen, meer groen en bewegen in de planvorming aan te brengen, de stedelijke omgeving te verduurzamen en te zorgen voor een schone, veilige en gezonde woon- en werkomgeving.

Participatie

Positieve gezondheid