Open navigatie

Is het afsluiten van een verzekering voor vrijwilligers noodzakelijk?
Bij het doen van vrijwilligerswerk kan men letsel oplopen of kan er materiële schade ontstaan. Een verzekering die hiervoor dekking biedt, kan dan van nut zijn.

Wie sluit de verzekering af?
De organisatie waar iemand als vrijwilliger werkt is ervoor verantwoordelijk dat voldoende verzekeringen worden afgesloten. Bovendien heeft de gemeente Maastricht voor alle vrijwilligers van Maastricht een verzekering afgesloten. Meer weten: Vrijwilligers, verzekering – Gemeente Maastricht

Als er tijdens het vrijwilligerswerk iets gebeurt waarbij schade ontstaat, wie is er dan aansprakelijk?
Als de schade is ontstaan in de privé-sfeer van de vrijwilliger en deze heeft een eigen WA-verzekering, dan kan daar een beroep op gedaan worden. Maar een gedupeerde kan ook zowel bij de vrijwilliger als bij de organisatie een schadeclaim indienen. Immers, de vrijwilliger werkt in opdracht van een organisatie. Het blijft daarom belangrijk dat een organisatie haar vrijwilligers verzekert, zeker omdat de organisatie ook zelf aansprakelijk gesteld kan worden.

Wat is aansprakelijkheid?
Hieronder wordt verstaan dat men op grond van wettelijke bepalingen verplicht is om schade -aan een derde toegebracht- te vergoeden (wettelijke aansprakelijkheid). Men kan ook bepaalde afspraken met elkaar maken rond aansprakelijkheid. Dit noemt men “contractuele aansprakelijkheid”.

Wat is een WA-verzekering?
Een WA-verzekering heet officieel: Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP). Daar waar een bedrijf, organisatie, instelling of vereniging aansprakelijk wordt gesteld, is het van belang dat er een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB) is afgesloten.

Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
De Wet Bestuurdersaansprakelijkheid is van toepassing op commerciële verenigingen. De meeste verenigingen zijn dit echter niet, wat inhoudt dat bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. De zaak komt anders te liggen als een bestuurslid buiten taken of bevoegdheden handelt of er bijvoorbeeld met de kas vandoor gaat. Dan is zo iemand wel persoonlijk aansprakelijk!

Is het afsluiten van een ongevallenverzekering altijd noodzakelijk?
Als het vrijwilligerswerk nauwelijks gevaren met zich meebrengt (er wordt bijvoorbeeld geen elektrisch gereedschap gebruikt, er hoeft niet op ladders te worden geklommen), dan is men geneigd te denken dat een ongevallenverzekering overbodig is.

Waarom is het afsluiten van een ongevallenverzekering toch belangrijk?
Een ongeval zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld blijvend letsel met langdurige geneeskundige behandeling, waarvoor het ziekenfonds of de particuliere verzekering geen dekking biedt.

Waar sluit je verzekeringen af voor vrijwilligers?
Dat kan bij de verzekeringsmaatschappij waarmee de stichting/vereniging/organisatie al contacten heeft. Ook een mogelijkheid is offertes op te vragen bij diverse maatschappijen, bijvoorbeeld in de eigen plaats of regio.

Speelt leeftijd een rol bij het verzekeren van vrijwilligers? 
Is er een bovengrens of misschien zelfs een ondergrens?

Er zijn verzekeringsmaatschappijen die een bovengrens hanteren als het gaat om het verzekeren van bepaalde activiteiten van vrijwilligers, bijvoorbeeld bij “vervoer op maat” per auto. Zo zijn er ook ondergrenzen bij de diverse verzekeringsmaatschappijen.