Open navigatie

Subsidies kunnen heel nuttig zijn voor uw organisatie. Er zijn tal van subsidiemogelijkheden. Hieronder geven we een aantal mogelijke subsidieverstrekkers waar u kunt informeren naar de mogelijkheden.

Gemeentelijke subsidies
De gemeente Maasticht stelt voor goede initiatieven die passen binnen het beleid van de gemeente subsidies beschikbaar. Kijk op www.gemeentemaastricht.nl

Provinciale subsidies
Ook op provinciaal niveau zijn er allerlei subsidies. Kijk voor een overzicht van de actuele subsidieregelingen op www.limburg.nl

Stichting Elisabeth Strouven
Stichting Elisabeth Strouven wil hulp en bijstand verlenen en bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. U kunt bij deze stichting een verzoek indienen voor een bijdrage via www.elisabethstrouvenfonds.nl

Overzicht landelijke subsidies
In Nederland zijn tal van fondsen waar organisaties of burgerinitiatieven subsidies kunnen aanvragen. U vindt een overzicht op www.fondswervingonline.nl