Open navigatie

Fondsenwerving is veel breder dan het zoeken naar financiën. We hebben het dan over werving van kennis, menskracht, diensten, geld of materialen. Via fondsen, sponsors en donateurs, maar ook via subsidies, aanbestedingen en zelffinanciering kun je jouw organisatie gezond houden.  In Maastricht is de Elisabeth Strouven Stichting een van de fondsen die je kunt benaderen.

Hieronder noemen we er een aantal, maar er zijn er nog veel meer.

Een andere manier om middelen te verwerven voor jouw project of vrijwilligersorganisatie is crowdfunding. Onder crowdfunding wordt verstaan dat je jouw project online via een crowdfundingssite bekend maakt en mensen en bedrijven uitnodigt om te participeren in het project en ook een financiële bijdrage te leveren zodat het project gerealiseerd kan worden. Dat vraagt een goede campagne want je moet je anderen immers overtuigen dat jouw project waardevol is. Het levert naast de benodigde middelen ook een grote betrokkenheid op van de mensen die er samen voor gezorgd hebben dat het project gerealiseerd kon worden.

Naast fondsen is ook het ontwikkelen en onderhouden van een eigen netwerk van samenwerkenden en betrokken organisaties, vrijwilligers en bewoners, van groot belang voor het voortbestaan van een vrijwilligersorganisatie. Zie ook Handboek Friendraising.

Leren ondernemend werken in een vrijwilligersorganisatie
Kort gezegd betekent ondernemend werken: de ontwikkeling van een positieve houding om zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Ondernemend werken is een manier die maatschappelijke organisaties in staat stelt om in te spelen op tal van nieuwe ontwikkelingen. Op Vrijwilligerswerk vind je alles wat nodig is om een ondernemende organisatie te realiseren.