Open navigatie

Er is een groeiende hoeveelheid wetten en regels voor vrijwilligers en hun organisaties. Het thema ‘wet- en regelgeving’ op www.vrijwilligerswerk.nl geeft inzicht in alle relevante wetgeving: van arboregels tot belastingen.

Onderwerpen zijn: