Open navigatie

Wat houdt vrijwilligerswerk zoal in?

Vrijwilligers kom je overal tegen: in het buurtcentrum in de wijk, de school, het activiteitencentrum voor ouderen, de kerk, de vereniging, de sportclub, het plaatselijk museum. Bij je eigen buurman komt misschien wel iemand van de vrijwillige thuishulp. Denk verder aan natuur- en milieuactiviteiten, belangengroepen of vakantieweken met begeleiding.

Wat is absoluut geen vrijwilligerswerk?

Soms is dat moeilijk te zeggen. Over het algemeen wordt vrijwilligerswerk omschreven als werk dat onbetaald en onverplicht wordt gedaan voor andere mensen of voor de samenleving. En dat allemaal in georganiseerd verband. Werk dat tot nu toe betaald werk is, kan morgen niet zomaar vrijwilligerswerk zijn. Maatschappelijke opvattingen kunnen er wel toe bijdragen dat verschuivingen optreden.

Zijn er criteria die aangeven of werk wel/geen vrijwilligerswerk is?

Vrijwilligerswerk is werk in algemeen of een bepaald maatschappelijk belang. Het mag niet concurrentievervalsend zijn (bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen) noch  winstoogmerk hebben. Het werk mag ook niet ten koste gaan van een betaalde baan op de arbeidsmarkt. Het moet aanvullend zijn. Als de vrijwilliger ermee stopt, mag dit geen essentiële problemen opleveren.

Zijn er mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in het buitenland?

In vakantieperioden zijn er diverse mogelijkheden om vrijwilligerswerk in het buitenland te doen; alleen of in groepsverband. Verschillende organisaties regelen vakantieweken voor zieken/gehandicapten/ouderen/kinderen waar begeleiding bij nodig is. Ook zijn er mogelijkheden via organisaties die zich op werk in het buitenland toeleggen.  Op internet tref je websites aan met meer specifieke informatie over vrijwilligerswerk in het buitenland.

Kan iemand binnen een zelfde organisatie waar hij/zij als beroepskracht werkt ook vrijwilligerswerk doen?

Jazeker! Wel is het van belang dat goed wordt bekeken of het vrijwilligerswerk inhoudelijk anders is dan het beroepsmatige werk. Wanneer iemand bijvoorbeeld in een verpleeghuis werkt als verzorgende en als vrijwilliger meehelpt tijdens de wekelijkse spellenmiddag, is dat geen probleem. Of wanneer een onderwijzer ’s avonds de regie voert bij de oudertoneelgroep. Een vrijwilligerscontract met daarin de taken van de vrijwilliger kan misverstanden voorkomen.