Open navigatie

Als je vrijwilligerswerk doet, bijvoorbeeld verenigingswerk of buurtwerk, krijg je soms een vergoeding voor de kosten die je maakt of een kleine vergoeding voor je werkzaamheden. Vrijwilligersvergoedingen zijn niet belast tot een bepaald maximum.

Onbelaste vrijwilligersvergoeding
De vergoeding die je als vrijwilliger krijgt, is in de volgende gevallen niet belast:

  • Je krijgt alleen een vergoeding voor de kosten die je hebt gemaakt.
  • Je bent 21 jaar of ouder. En je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
    Vanaf januari 2024 krijg je een vergoeding tot een maximum van € 210 per maand en tot een maximum van € 2.100 per jaar. Zowel jouw vergoeding  per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen. (2023: per maand €190 per jaar € 1.900)
  • Je bent jonger dan 21 jaar. En je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
    Vanaf januari 2024 krijg je een vergoeding  tot een maximum van € 210  per maand en tot een maximum van € 2.100 per jaar. Zowel jouw vergoeding  per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen. (2023: per maand €190 per jaar € 1.900)
  • Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
    Je hebt niet afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2024 maximaal € 210 per maand en € 2.100  per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet. (2023: per maand €190 per jaar € 1.900)

Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan aan de belastingdienst door te geven. Ook hoeft de organisatie geen urenadministratie bij te houden. Dus ook niet als je andere vergoedingen dan uurvergoedingen krijgt.

Krijg je alleen een vergoeding voor gemaakte kosten?
Krijg je een vergoeding voor gemaakte onkosten? Dan hoef je daarover geen belasting te betalen als de vergoeding die je krijgt even hoog is als de gemaakte kosten. Vergoedingen voor de kosten die je hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Voor de reiskostenvergoeding geldt dat zowel de kosten voor het openbaar vervoer als de kosten voor het gebruik van eigen auto kunnen worden vergoed.

Kosten openbaar vervoer
Als je met het openbaar vervoer reist, is de onderbouwing redelijk eenvoudig. De kaartjes voor trein, bus, tram en taxi gelden als onderbouwing voor de kosten die je gemaakt hebt.

Kosten eigen auto
Als je voor het vrijwilligerswerk reist met je eigen auto, dan mag de organisatie je een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor jouw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor je rijdt.
De belastingvrije kilometervergoeding zoals deze voor werknemers is vastgesteld (€ 0,19) is niet van toepassing op vrijwilligers. Ook bestaat er voor vrijwilligers geen grens voor een minimum aan kilometers waarvoor vergoeding mogelijk is.
Vrijwilligers kunnen geen aanspraak maken op een kilometervergoeding wanneer zij hun kilometers lopend of per fiets afleggen.

Meer vrijwilligersvergoeding?
Krijg je een hogere vergoeding? Dan moet je over deze vergoeding belasting betalen. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, houdt deze belasting in op jouw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan de belastingdienst.

Vergoeding voor uw inzet én voor uw onkosten
Krijg je naast de vergoeding voor jouw inzet ook een vergoeding voor de gemaakte onkosten? Dan wordt de onkostenvergoeding opgeteld  bij de ontvangen vergoeding voor het vrijwilligerswerk. Is dit samen opgeteld meer dan € 210 per maand of € 2.100 per jaar? Dan houdt de organisatie belasting in op jouw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan de belastingdienst.

Als je een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet
Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van jouw uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2024 niet hoger is dan € 210 per maand en € 2.100 per jaar. (2023: per maand €190 per jaar € 1.900)

Ben je jonger dan 27 jaar?
Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van jouw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt je gekort op uw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding belast als loon?
Het kan zijn dat je als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. En dat het bedrag ook hoger is dan de door jou gemaakte kosten. De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting. Je geeft deze inkomsten op in jouw aangifte inkomstenbelasting.
Werk je bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijgt je per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet je de vergoedingen opgeven in jouw aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting tenzij de vergoeding jouw kosten dekt.

Meer informatie over werken als vrijwilliger volgens de belastingdienst.

Meer informatie over onkosten en reiskostenvergoeding

Meer informatie over Handboek loonheffingen Belastingdienst