Open navigatie

Als je vrijwilligerswerk doet, bijvoorbeeld verenigingswerk of buurtwerk, krijg je soms een vergoeding voor de kosten die je maakt of een kleine vergoeding voor je werkzaamheden. Vrijwilligersvergoedingen zijn niet belast tot een bepaald maximum.

Onbelaste vrijwilligersvergoeding
De vergoeding die je als vrijwilliger krijgt, is in de volgende gevallen niet belast:

  • Je krijgt alleen een vergoeding voor de kosten die je hebt gemaakt.
  • Je hebt afgesproken dat je voor je inzet per uur een vergoeding ontvangt en je bent 23 jaar of ouder. Je krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
  • Je hebt afgesproken dat je voor je inzet per uur een vergoeding ontvangt en je bent jonger dan 23 jaar. Je krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
  • Je hebt niet afgesproken dat je voor je inzet per uur een vergoeding ontvangt.

Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je inzet.

Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast.
De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan aan de belastingdienst door te geven. Ook hoeft de organisatie geen urenadministratie bij te houden. Dus ook niet als je andere vergoedingen dan uurvergoedingen krijgt.

Krijg je alleen een vergoeding voor gemaakte kosten?
Dan is deze vergoeding niet belast ( zie ook hierboven). Vergoedingen voor de kosten die je hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Voor de reiskostenvergoeding geldt dat zowel de kosten voor het openbaar vervoer als de kosten voor het gebruik van eigen auto kunnen worden vergoed.

Kosten openbaar vervoer
Als je met het openbaar vervoer reist, is de onderbouwing redelijk eenvoudig. De kaartjes voor trein, bus, tram en taxi gelden als onderbouwing voor de kosten die je gemaakt hebt.

Kosten eigen auto
Als je voor het vrijwilligerswerk reist met je eigen auto, dan mag de organisatie je een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor jouw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor je rijdt.
De belastingvrije kilometervergoeding zoals deze voor werknemers is vastgesteld (€ 0,19) is niet van toepassing op vrijwilligers. Ook bestaat er voor vrijwilligers geen grens voor een minimum aan kilometers waarvoor vergoeding mogelijk is.
Vrijwilligers kunnen geen aanspraak maken op een kilometervergoeding wanneer zij hun kilometers lopend of per fiets afleggen.

Geen vrijwilligersvergoeding
Het kan zijn dat je als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als je jonger bent dan 23 jaar), € 180 per maand of € 1.800 per jaar. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van jouw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Als je een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet
Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk?

  • Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 180,- per maand met een maximum tot € 1.800,- per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering.
  • Hiermee wordt de zogenaamde vrijwilligersvergoeding voor iedere vrijwilliger gelijk, ongeacht of zij wel of niet een bepaalde uitkering heeft. Het maakt niet uit of het vrijwilligerswerk wel of niet wordt verricht in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

Meer informatie over onkosten en reiskostenvergoeding

Meer informatie over Handboek loonheffingen Belastingdienst