Open navigatie

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. U kunt zo’n verklaring aanvragen via uw gemeente.

U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen.

Ook als u (tijdelijk) als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn. Zelfs als er geen wettelijke verplichting is voor het overleggen van een VOG, kan een werkgever of (vrijwilligers)organisatie zelf bepalen of hij iemand voor de uitoefening van een bepaalde functie vraagt een VOG te tonen.