Open navigatie

Vrijwilligers, organisaties en de wereld veranderen in hoog tempo. Dat betekent ook dat de vrijwilliger van 20 jaar geleden niet meer bestaat: mensen zijn nog net zo betrokken als vroeger maar in de praktijk blijkt dat mensen anders benaderd willen (moeten) worden en dat ze andere eisen aan vrijwilligerswerk stellen.

Enerzijds zijn vrijwilligers onmisbaar in veel organisaties. Zij zorgen ervoor dat de missie vervuld kan worden, de organisatie kan draaien. Anderzijds staren veel organisaties zich blind op (het tekort aan) vrijwilligers, terwijl er meer mensen om de organisatie heen bewegen die iets kunnen betekenen, zonder dat ze tot de groep vrijwilligers gerekend hoeven te worden, of willen worden. De achterban van de organisatie is breder, en verschillende mensen zijn op verschillende manieren betrokken. Ze voelen zich meer of minder verbonden en zijn meer of minder bereid om te participeren, vaak eenmalig of voor kortere tijd.

Hoe creëer en benut je betrokkenheid? Hoe ga je van betrokkenheid naar actie? Het vergt een nieuwe manier van kijken. Kijken naar mensen die op een andere wijze bij de organisatie betrokken zijn. Omdat ze ex-vrijwilliger zijn, omdat ze alleen graag over de organisatie bloggen, of omdat ze eens per jaar het geld van de hardloopwedstrijd doneren.

Dat vraagt veel van organisaties als het gaat om het werven van nieuwe en aansturen van huidige vrijwilligers, als het gaat om het betrekken van een bredere groep mensen en de afstemming van hun activiteiten met die van de zittende vrijwilligers.

Oude en nieuwe instrumenten die je helpen om hier vorm en inhoud aan te geven, die inspireren of concrete handvatten bieden, vind je op Handboeken vrijwilligersbeleid | Vrijwilligerswerk.

 

Binnenhalen en werven

Hoe haal je de juiste vrijwilliger binnen? En wie is dat dan? En heb je helder wat deze persoon moet doen, hoe lang en/ of hoe vaak? Wat voor de een geldt, geldt niet altijd voor de ander. En werven doe je niet zomaar, het werkt makkelijker met een duidelijk doel voor ogen. Hier vind je instrumenten om op gestructureerde wijze met werving aan de slag te gaan Handboeken vrijwilligersbeleid | Vrijwilligerswerk.

Begeleiden

Hoe stuur je vrijwilligers aan? Hoe ga je om met verschillen in leeftijd, cultuur, opleiding of gewoonweg met een verzameling individuen? Waar de een baat heeft bij veel vrijheid en af en toe een coachend gesprek, werkt de ander beter met een heldere taakomschrijving. Hier vind je informatie die ingaat op deze thematiek: Begeleiden | Vrijwilligerswerk.

Belonen en waarderen

Mensen zijn ieder op hun eigen manier gevoelig voor waardering of beloning. Beloning kan op velerlei manieren tot uiting worden gebracht. Belonen is het meest effectief wanneer deze wordt afgestemd op de motivatie, wensen en behoeften van de vrijwilliger: Belonen en waarderen | Vrijwilligerswerk

Diversiteit en doelgroepen

Onze samenleving is divers en grote kans dat dat ook binnen jouw organisatie zichtbaar is. Niet elke benadering is geschikt voor iedereen. Hoe kun je op een positieve manier inspelen op verschillen tussen mensen en zorgen voor een prettige samenwerking? Natuurlijk is het ook van belang om hierop in te spelen bij de werving van vrijwilligers.

Organisatievormen

Bij het oprichten van een vrijwilligersorganisatie moet gekozen worden voor een rechtsvorm. Welke rechtsvorm past het beste bij de organisatie? Vrijwilligersorganisaties kiezen meestal voor een organisatievorm die geen winst nastreeft: een vereniging of stichting. Kijk op www.notaris.nl voor meer informatie.

Personeelsbeleid

Wat verwacht je van jouw medewerkers (betaald en onbetaald) en wat kunnen zij van de organisatie verwachten? Wat zijn de rechten en plichten van de verschillende partijen en wat spreken jullie onderling af? Hieronder vind je handvatten om daar vorm en inhoud aan te geven.

Specifieke vormen

Specifieke vormen van vrijwilligerswerk leveren nieuwe kansen en nieuwe gezichtspunten op voor organisaties. Het is goed om als organisatie na te denken waarom je ermee aan de slag wilt en wat je verwachtingen zijn. Vervolgens moet je goed nadenken hóe je er mee aan slag wilt. Vaak is het verstandig het eerst als (klein) project op te pakken om kennis te maken. Hieronder vind je informatie om met een aantal hiervan aan de slag te gaan.

Strategie en beleid

Het is goed om eens in zoveel tijd pas op de plaats te maken en missie en visie onder de loep te nemen. En vervolgens te kijken naar de activiteiten/ producten/diensten die daaruit voortvloeien. Doen we nog de juiste dingen? En doen we die dingen goed? Benutten we alle betrokkenen? De materialen die hieronder staan helpen bij het in kaart brengen en uitzetten hiervan.