Open navigatie

11 fondsen waar je geld lospeutert voor dat vernieuwende project in de wijk

Een gemeenschappelijke moestuin, de speelplek in de buurt opknappen of op een andere manier samen de wijk mooier maken.  Zulke initiatieven zijn heel belangrijk. Maar geld is vaak een probleem. Waar kun je terecht? Bij deze 10 fondsen bemachtig je geld voor nieuwe sociale initiatieven in de wijk. Bij deze 11 fondsen bemachtig je geld voor nieuwe sociale initiatieven in de wijk.
1. Oranje Fonds

Het Oranje Fonds wil de betrokkenheid in de samenleving vergroten. Dat doet zij door te focussen op de sociale samenhang en de participatie van mensen. Zo ontstaat een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Mensen die door zulke initiatieven ontplooien, kunnen steun krijgen van het Oranjefonds. Dat kan een financiële donatie voor een project zijn, maar bijvoorbeeld ook door kennis van verschillende initiatieven met elkaar te delen. Zo hoeft niet altijd het wiel uitgevonden te worden.

Wie geld voor een sociaal initiatief bij het Oranjefonds wil aanvragen, moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Daarvoor is de projectcheck in het leven geroepen. Zeker wanneer je een nieuw sociaal initiatief start of kans ziet een bestaand initiatief aanzienlijk uit te breiden, is het kansrijk om te onderzoeken of je steun kunt krijgen. Dat geldt ook als je andere doelgroepen wil bereiken.

2. Jantje Beton

Er zijn in Nederland 300.000 kinderen die nooit buitenspelen. Daar probeert Jantje Beton verandering in aan te brengen. Jantje Beton wil dat er meer speelplekken komen die toegankelijk, avontuurlijk, inspirerend en bovenal veilig zijn. Willen bewoners bij jou in de buurt een speelplek voor kinderen maken of opknappen? Een speeltuinvereniging, buurt- of dorpsvereniging of een basisschool kan dan mogelijk een beroep doen op Jantje Beton, dat per project maximaal 10.000 euro bij kan dragen.

Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de speelplek gericht is op natuurlijk spelen en op het stimuleren van spelen in de wijk. Hier vind je alle spelregels voor een eventuele aanvraag. Let op: wil je in 2023 nog in aanmerking komen voor ondersteuning, dien dan voor 17 november de aanvraag in. Dan krijg je voor 8 december uitsluitsel.

3. SamenSpeelFonds

Er zijn zo’n 100.000 kinderen met een handicap in Nederland. Zij moeten helaas nu vaak toekijken, omdat veel speelplekken en kinderboerderijen ontoegankelijk zijn. Het SamenSpeelFonds is een initiatief van Jantje Beton en het Gehandicapte Kind. Het gezamenlijke doel is dat álle kinderen, met en zonder handicap, samen kunnen buitenspelen. Om dat te bereiken moet in elke gemeente minimaal één samenspeelplek gerealiseerd worden waar álle kinderen zich welkom voelen.

Daarvoor is geld nodig, bijvoorbeeld om speeltoestellen aan te schaffen, een stevige ondergrond aan te leggen, sanitair toegankelijk te maken of de entree van de speelplek aan te passen. Voor een bijdrage in die kosten is het SamenSpeelFonds in het leven geroepen. Wil je een bijdrage aanvragen? Hier lees je onder andere wie een aanvraag kan doen en waarvoor je een bijdrage kunt aanvragen.

4. VSBfonds

Het VSBfonds ondersteunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of juist omkijken naar anderen. Of projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen groepen verschillende mensen worden ondersteund. Op die manier wordt een samenleving gebouwd waarin we ‘samenredzaam’ worden en het prettiger leven is. Het VSBfonds ondersteunt dus sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven. Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, maar doe het wel uiterlijk vier maanden voor aanvang van het project. Daarnaast ondersteunt het VSBfonds echte projecten, met een begin- en een einddatum. Een project kan een dag duren, maar ook meerdere jaren.

Mogelijk ook interessant voor opleidingen in het sociaal werk: het VSBfonds stelt ook internationale studiebeurzen beschikbaar aan maatschappelijk betrokken studenten.

5. Buurtfonds

Veel bewoners hebben concrete ideeën over hoe zij hun buurt mooier en leefbaarder kunnen maken. Denk aan nieuwe speeltoestellen voor de kinderen, meer groen in de buurt of activiteiten voor oudere buurtbewoners. Het Postcode Loterij Buurtfonds is er voor alle bewonersinitiatieven in Nederland, van klein tot groot.

Een aanvraag gaat relatief snel: voor kleinschalige buurtprojecten wordt de bijdrage na goedkeuring binnen 4 tot maximaal 6 weken uitgekeerd. Bij aanvragen voor grotere bewonersinitiatieven duurt het aanvraagproces gemiddeld 2 maanden. Jaarlijks steunt het Postcode Loterij Buurtfonds gemiddeld 650 bewonersinitiatieven, via een quickscan leer je snel of jouw aanvraag kansrijk is. De uitvoering van aanvragen wordt gedaan door Stichting DOEN.

6. Kansfonds

Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je erbij hoort. Toch zijn er in ons land meer dan 1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Ze missen wat nodig is voor een menswaardig bestaan. Het Kansfonds streeft naar een thuis voor iedereen. Om dat te bereiken ondersteunt dit fonds projecten die zichtbaar maken wat de oorzaken zijn van geen thuis hebben, juist door te laten zien hoe het anders kan. Maatjesprojecten die hulp bieden aan gezinnen in armoede, housing first-initiatieven en organisaties die mensen zonder verblijfspapieren medische en juridische ondersteuning bieden zijn heel kansrijk voor ondersteuning door het Kansfonds. Heb je zelf een vernieuwend idee? Bekijk hier de richtlijnen en leg het voor aan het Kansfonds.

7. Cultuurfonds

Jonge kunstenaars in de wijk? Creatieve geesten die met muziek de mensen in de buurt willen verbinden? Je denkt er misschien niet direct aan, maar het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, erfgoed en natuurbehoud. Juist voor talentontwikkeling, waar sociaal werkers ook oog voor hebben, is dit een interessant fonds. Het Cultuurfonds is er namelijk voor professionals én amateurs. Stichtingen en verenigingen kunnen via deze weg een financiële bijdrage aanvragen voor projecten op het gebied van beeldende kunst, erfgoed, geschiedenis en letteren, muziek, theater, dans en film of natuur.

Als het project een regionaal of lokaal karakter heeft, dan is het raadzaam om een aanvraag te doen bij één van de provinciale afdelingen die het Cultuurfonds heeft.

8. Fonds Sluyterman van Loo

Het Fonds Sluyterman van Loo is een ouderenfonds dat het levensplezier van ouderen stimuleert. Dat doet zij door initiatieven voor kunst en verbinding te ondersteunen. Dit vanuit de gedachte dat creatieve ontwikkeling en verbinding betekenis geven aan het leven van ouderen. Iedereen met een idee of initiatief dat aansluit bij deze doelstellingen, kan een aanvraag doen. Let op dat het project gericht wordt op mensen vanaf 70 jaar, bij voorkeur met activiteiten in groepsverband. Ook hecht het Fonds Sluyterman van Loo veel waarde aan de samenwerking met andere organisaties en/of vrijwilligers, omdat het zorgt voor draagvlak en een duurzaam vervolg van het initiatief. Andere richtlijnen vind je hier.

9. VoordeBuurt Fonds

De buurt sociaal vitaal houden, dat is het streven van het VoordeBuurt Fonds. Het fonds, een samenwerking tussen de RegioBank en het Oranje Fonds, is opgericht omdat in veel dorpen en kleine steden het aantal sociale voorzieningen afneemt. Bovendien trekt ook de overheid zich terug. Buurtbewoners zetten daarom steeds vaker zelf initiatieven op om de buurt levendig te houden.

Het VoordeBuurt Fonds is er om initiatieven te ondersteunen met financiering. Aan welke richtlijnen je dan moet voldoen, dat is niet helemaal duidelijk. Wie denkt dat hij/zij een project heeft dat in aanmerking komt voor een bijdrage, wordt aangeraden om een adviseur van de RegioBank in te schakelen. Hij/Zij stuurt je dan een link om de vraag, eventueel gezamenlijk, te doen.


10. Ik Ben Geweldig

Ik Ben Geweldig is een project van de Nationale Jeugdraad. Bij dit project worden initiatieven van jongeren tot 24 jaar met een maximumbedrag van 1.000 euro ondersteund. Deze activiteiten zijn bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen of de mensen zijn actief met elkaar bezig. Ik Ben Geweldig is een initiatief van de Nationale Jeugdraad. Het budget voor de activiteiten wordt gefinancierd door het VSBfonds. De voorwaarden voor het indienen van een projectplan vind je hier.

11. Samen Cultuurmaken

‘Jongeren maken cultuur’ is onderdeel van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken en de uitvoering van de Impuls jongerencultuur. Met deze impuls wil het kabinet de cultuurdeelname van jongeren stimuleren omdat zij in de coronaperiode op cultureel vlak veel moesten missen. De subsidie is er voor initiatieven van jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Bij deze ‘open oproep’ wordt voor activiteiten nadrukkelijk samenwerking gevraagd met met een instelling of professional in het sociaal domein. Deze regeling is verlengd en loopt inmiddels tot en met 30 november 2024.

De activiteiten maken cultuur met, voor en door jongeren zo toegankelijk mogelijk. Het cultureel en het sociaal domein werken hierin nauw samen. De activiteiten zijn toegankelijk en stimuleren cultuurdeelname bij jongeren en versterken hun culturele ontwikkeling. Let op voor eventuele aanvragen: de activiteiten vinden plaats buiten de G4-gemeenten, het G40-stedennetwerk en de provincie Zeeland. Het aanvraagbedrag ligt tussen de 10.000 en 100.000 euro.

 

bron: Zorg en Welzijn