Open navigation

zwerfvuil ruimen van oevers en uiterwaarden Grensmaas

Branch
Nature / environment
Living environment
Activity
Nature / animals
Other
Education
Not applicable
Language
Both
District
Maastricht-Northeast
Maastricht-Northwest
Hours per week
3-4 hours per week

Raapgroep zwerfvuil Borgharen en Itteren

We zijn vrijwilligers die op informele wijze samen tot actie zijn overgegaan. We zijn geen formele, geregistreerde organisatie. De contactpersoon van onze groep zorgt voor de coördinatie en voorbereiding van de activiteiten.  

Address

Contact
Frank Terwindt
0648537087
fterwindt@yahoo.com

Elke week (tegenwoordig op woensdagmorgen) komt een groepje vrijwilligers samen op een locatie bij Borgharen of Itteren, om vanaf daar een paar uur samen het zwerfvuil op de oever en/of in de uiterwaarden te verzamelen.

Via een groepsapp, laten we je weten waar we de komende week zullen samenkomen. De locatie wordt bepaald door de gesignaleerde hoeveelheid zwerfvuil en de toegankelijkheid van het terrein. 

We zorgen voor materiaal, zoals grijpers, handschoenen en vuilniszakken. En er is een koffiepauze met koek. Door onze contacten met Staatsbosbeheer, gemeente en andere instanties kunnen wij voor de afvoer van het verzamelde vuil zorgen.

Soms moet de wekelijkse raaproutine tijdelijk onderbroken worden vanwege een hoge waterstand, teveel vegetatie of extreem weer. In dat geval informeren we de vrijwilligers vooraf via onze groepsapp.

Onze vrijwilligersgroep is klein en hoopt op uitbreiding, want het afvalprobleem blijft groot. Op oevers bij deze 2 dorpen strandt een heleboel troep. Wij willen dit prachtige gebied schoon houden en voorkomen dat het vuil in de oceaan terecht komt.

Welkom dus! 

Advies: draag geschikte kleding, zoals lange broek en hoge schoenen of laarzen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in English:

CLEANUP OF LITTERED RIVERBANKS AND FLOODPLAINS OF GRENSMAAS NEAR MAASTRICHT

Once a week, a group of volunteers meets at a location near Borgharen or Itteren, to remove waste from the riverbanks and floodplains. Currently this is done on Wednesday mornings.

Through a group app we inform you about the chosen location for the following week. Degree of pollution and accessibility of the terrain determine the place where we then meet at 9:00 A.M. We provide material for the cleanup, such as tongs, gloves and plastic bags for collecting the waste. Halfway the morning there is a coffee break.

In case of high water, too much vegetation or extreme weather conditions, we may temporarily stop the weekly cleanup routine. You will then be informed on beforehand through the group app.

Currently, our group of volunteers is small, while the litter problem persists and remains sizable. This is especially the case around our two villages near Maastricht. Our goal is to keep this part of the beautiful natural park “Grensmaasvallei” clean, as well as to keep stranded waste from ending up in the ocean.

So, you’re more than welcome to join us!

We advise to wear long trousers and trekking shoes or boots.Part of the day
woensdag: morning
React