Open navigation

Tenders 2018

In 2018 zullen 4 tenders in het kader van de flexibele subsidies worden uitgeschreven. Doel van de flexibele subsidies is om u, naast de reguliere basissubsidie die u ontvangt, de gelegenheid te geven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, nieuwe doelgroepen aan te spreken of nieuwe samenwerkingen te ontwikkelen rondom bepaalde maatschappelijk belangrijke thema’s.

Onderstaand treft u de thema’s en de aanvraagtermijnen aan. Let op, de aanvraagtermijnen van de derde en vierde tender vallen samen. Omdat het uiteenlopende thema’s zijn, gaan we er van uit dat u toch een keuze zult maken voor een van beide thema’s en er maar weinig organisaties zijn die op beide thema’s een aanvraag zullen willen indienen.

Tender 4: Samen voor de stad
Dit thema gaat over ‘Samen voor de Stad’. En gaat allemaal over u, u als vrijwilligersorganisatie.  U staat als vrijwilligersorganisatie ‘Voor de inwoners van Stad Maastricht’, u maakt Maastricht tot een leefbare stad waar mensen open staan voor elkaar en bereid zijn elkaar te helpen, te ondersteunen maar ook samen leuke dingen te doen. En u staat er als vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie niet alleen voor.
U doet als vrijwilligersorganisaties al tal van activiteiten. Vaak doet u die als organisatie alleen, maar steeds vaker doet u die ook samen met andere vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties of zelfs met ondernemers. Juist in deze samenwerking ligt de kracht, de kracht om meer mensen te bereiken, om meer mensen op verschillende manieren aan te spreken en te betrekken, om meer draagvlak en meer vrijwilligers te krijgen en vooral om samen sterker te worden. Juist naar deze samenwerking zijn we op zoek. En dan vooral naar duurzame samenwerkingsvormen of samenwerkingsrelaties. Het gaat dus om activiteiten die iets bijdragen aan de stad en haar bewoners en waar u samen met anderen (liefst in en duurzame samenwerking) mee aan de slag gaat. Dat kan dus van alles zijn. Denk aan onderwerpen waar u eigenlijk al langer met een of meer andere organisaties mee aan de slag had willen gaan maar die eigenlijk steeds net buiten de thema’s van de eerdere tenders vielen. Of waar u alleen als organisatie gewoon de mankracht niet voor had.
Aanvraagperiode 27 augustus 2018 – 5 oktober 2018

Folder tender 4: Samen voor de stad

Tender 3: Weerbaar opvoeden en competenties  versterken
Dit thema richt zich met name op jeugd en jongeren en gaat dan over het aanleren van competenties om weerbaar in het leven te staan. Gerelateerd aan de inzet van vrijwilligersorganisaties kan het dan b.v. gaan over activiteiten gericht op het leren omgaan met  maatschappelijke verschillen en mensen in kwetsbare situaties, Maar ook over het bieden van de juiste tools om vroegtijdig schoolverlaters voldoende weerbaar te maken dat zij hun opleiding weer kunnen oppakken dan wel zich richten op de arbeidsmarkt
Aanvraagperiode 27 augustus 2018 – 5 oktober 2018

Folder tender 3: Weerbaar opvoeden en competenties versterken

Tender 2 Positieve gezondheid.
Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren over zijn of haar leven en dat elk individu goed kan functioneren in zijn eigen leefomgeving. Gerelateerd aan de inzet van vrijwilligersorganisaties gaat het dan over activiteiten die de weerbaarheid van mensen en kinderen bevorderen, over het competenties leren om met de uitdagingen van het leven om te gaan en gezond te leven bevorderen. Daar passen zowel activiteiten bij gericht op gezonde voeding, versterken van sociale netwerken en ontmoeting van diverse doelgroepen, actief zijn en blijven etc.
Aanvraagperiode 22 maart 2018 – 6 mei 2018

folder Tender 2 2018: Positieve gezondheid

Tender 1: Diversiteit, integratie.
Diversiteit en integratie is een actueel maatschappelijk thema dat zowel door vrijwilligersorganisaties als ambtelijk aangedragen wordt als thema waarop vrijwilligersorganisaties een wezenlijke bijdrage zouden kunnen leveren. Het gaat daarbij om aandacht voor de diversiteit in de samenleving als een positieve kracht en de integratie van alle verschillende groepen mensen met al hun diverse competenties en beperkingen, diverse sociaal etnische achtergronden, opleidingen, kennis, inkomens en werk, geaardheid etc..
Aanvraagperiode 22 maart 2018 – 6 mei 2018

Folder Tender 1 2018: Diversiteit en Integratie

De folders met de uitgebreide regeling daarin, worden naar organisaties toegezonden en zijn hierboven op deze pagina van MaastrichtDoet! te vinden.
Op de pagina vindt u bij iedere tender-aankondiging ook een PDF versie van het aanvraagformulier die u kunt uitprinten om uw aanvraag b.v. eerst even op papier uit te werken,  alvorens alles in te vullen op het digitale aanvraagformulier.
Aan het begin van de aanvraagperiode wordt het digitale aanvraagformulier opengesteld.