Open navigatie

Tenders 2018

06-03-2018 In 2018 zullen net als vorig jaar, 3 tenders in het kader van de flexibele subsidies worden uitgeschreven. Doel van de flexibele subsidies is om u, naast de reguliere basissubsidie die u ontvangt, de gelegenheid te geven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, nieuwe doelgroepen aan te spreken of nieuwe samenwerkingen te ontwikkelen rondom bepaalde maatschappelijk belangrijke thema’s.

Onderstaand treft u de thema’s en de aanvraagtermijnen aan. Let op, de aanvraagtermijnen van de eerste en tweede tender vallen samen. Omdat het uiteenlopende thema’s zijn, gaan we er van uit dat u toch een keuze zult maken voor een van beide thema’s en er maar weinig organisaties zijn die op beide thema’s een aanvraag zullen willen indienen.

Tender 3: Weerbaar opvoeden, competenties jongeren versterken
Dit thema richt zich met name op jeugd en jongeren en gaat dan over het aanleren van competenties om weerbaar in het leven te staan. Gerelateerd aan de inzet van vrijwilligersorganisaties kan het dan b.v. gaan over activiteiten gericht op het leren omgaan met  maatschappelijke verschillen en mensen in kwetsbare situaties, Maar ook over het bieden van de juiste tools om vroegtijdig schoolverlaters voldoende weerbaar te maken dat zij hun opleiding weer kunnen oppakken dan wel zich richten op de arbeidsmarkt
Aanvraagperiode 27 augustus 2018 – 5 oktober 2018

Tender 2 Positieve gezondheid.
Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren over zijn of haar leven en dat elk individu goed kan functioneren in zijn eigen leefomgeving. Gerelateerd aan de inzet van vrijwilligersorganisaties gaat het dan over activiteiten die de weerbaarheid van mensen en kinderen bevorderen, over het competenties leren om met de uitdagingen van het leven om te gaan en gezond te leven bevorderen. Daar passen zowel activiteiten bij gericht op gezonde voeding, versterken van sociale netwerken en ontmoeting van diverse doelgroepen, actief zijn en blijven etc.
Aanvraagperiode 22 maart 2018 – 6 mei 2018

folder Tender 2 2018: Positieve gezondheid

Tender 1: Diversiteit, integratie.
Diversiteit en integratie is een actueel maatschappelijk thema dat zowel door vrijwilligersorganisaties als ambtelijk aangedragen wordt als thema waarop vrijwilligersorganisaties een wezenlijke bijdrage zouden kunnen leveren. Het gaat daarbij om aandacht voor de diversiteit in de samenleving als een positieve kracht en de integratie van alle verschillende groepen mensen met al hun diverse competenties en beperkingen, diverse sociaal etnische achtergronden, opleidingen, kennis, inkomens en werk, geaardheid etc..
Aanvraagperiode 22 maart 2018 – 6 mei 2018

Folder Tender 1 2018: Diversiteit en Integratie

De folders met de uitgebreide regeling daarin, worden naar organisaties toegezonden en zijn hierboven op deze pagina van MaastrichtDoet! te vinden.
Op de pagina vindt u bij iedere tender-aankondiging ook een PDF versie van het aanvraagformulier die u kunt uitprinten om uw aanvraag b.v. eerst even op papier uit te werken,  alvorens alles in te vullen op het digitale aanvraagformulier.
Aan het begin van de aanvraagperiode wordt het digitale aanvraagformulier opengesteld.

Mocht u nog nadere informatie wensen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Elke vrijwilligersorganisatie heeft een contactpersoon waarmee u ook over deze tenders van gedachten kunt wisselen. U kunt ook contact opnemen met Huub Kerstens van de gemeente Maastricht,  via Huub.kerstens@maastricht.nl of  043 350 31 08. De medewerkers van Trajekt kunnen u ook ondersteunen in het doen van een aanvraag.