Open navigation

De gemeente Maastricht en Trajekt zijn verantwoordelijk voor de informatie op deze website. U mag dan ook verwachten dat wij de grootst mogelijke zorg besteden aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Als u desondanks toch pagina’s tegenkomt waarvan u vermoedt dat deze onjuiste informatie bevatten, verzoeken we u vriendelijk om dit te melden via info@maastrichtdoet.nl. Alvast bedankt!

Gebruiksdoel
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan MAASTRICHTdoet.nl (verder genoemd: ‘de site’) besteden, is het mogelijk dat de informatie en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de site onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enigerlei wijze verveelvoudigen zonder toestemming van de gemeente Maastricht. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk. De gemeente Maastricht en Trajekt staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De gemeente Maastricht en Trajekt sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn de gemeente Maastricht en Trajekt niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site is verkregen.

Surfgedrag en privacy
Voor de verdere ontwikkeling van deze website en om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoefte en het zoekgedrag van de bezoekers, worden bezoekersstatistieken bijgehouden. U zult dus niet via ons benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Via deze link kunt u zich afmelden voor cookies van Google

Gekoppelde internetsites
Wij wijzen u erop dat andere internetsites waarmee u verbinding maakt vanaf deze website, privacy bepalingen kunnen bevatten die afwijken van de bepalingen die hier zijn vermeld. Uiteraard proberen wij u naar de beste internetsites te verwijzen. Wanneer u twijfelt aan de kwaliteit van een internetsite, dan kunt u dit aan ons melden. Wij zullen dan overwegen de internetlink naar die site te verwijderen.