Open navigation

2hands@work: hoe oldtimers jongeren op de rit krijgen

2hands@work kreeg 10.000 euro subsidie van de gemeente Maastricht. Omdat de stichting zich inzet voor jongeren in onze stad. Maurice Bolk, oprichter van de stichting, klopte al eerder aan voor geld. Maar pas in januari werd zijn aanvraag goedgekeurd. Waarom, wat hij daarvan vindt, wat hij precies doet voor jongeren en wat hij met het geld doet, leest u in dit interview.

Oude auto’s krijgen een nieuw leven in de werkplaats van 2hands@work. En dat geldt min of meer ook voor de jongeren die er werken. Maurice: “Ik wil jongeren met bijvoorbeeld weinig kansen op de arbeidsmarkt handvatten geven zodat ze verder kunnen in het leven. Ik wil ze inspireren en motiveren. Dat doe ik door samen met hen en andere vrijwilligers oude auto’s op te knappen. Terwijl ze werken leren ze niet alleen hoe ze een auto opknappen, maar ook normen en waarden. Dat ze zich aan afspraken houden en respect hebben voor elkaar.”

Werkend leren
Sinds de oprichting van de stichting in oktober werken 6 jongens en 1 meisje iedere weekdag in een loods op het Tapijnterrein. “Ik bied vluchtelingen, leerlingen van praktijkscholen, schoolverlaters of Wajongers een werkervaringsplek. Het gaat om jongeren die met hun handen willen werken en die een passie hebben voor auto’s. Al werkend brengt 2hands@work hen vaardigheden bij en werken we aan hun zelfvertrouwen. We inspireren en motiveren de jongeren. Zodat ze actief aan de slag gaan met hun toekomst.”

Een idee
Hoe hij op het idee kwam? “In mijn buurt woonde een jongen die regelmatig op straat aan zijn brommer sleutelde. Op een dag sprak ik hem aan. Hij vertelde me dat hij graag sleutelde, maar dat de buren er niet blij mee waren. Het gaf overlast. Ik beloofde hem een plek te regelen waar hij wel kon sleutelen. Daar heb ik ook voor gezorgd. En op dat moment werd het idee voor 2hands@work geboren.”

Succes
Dat het project succes heeft, bewijzen de schoolresultaten. “Met eentje ging het heel slecht op school. De jeugdreclassering stond al bijna aan de deur. Maar nu haalt hij goede punten en mag hij naar Leeuwenborgh. Ja, dan ben ik trots. Het geeft trouwens ook voldoening om te zien dat de jongeren iedere dag komen. Ja, iedere dag. Met plezier. En keurig op tijd”, glundert Maurice.

Groeien
Het geld van de gemeente komt van pas. “We kopen hiermee gereedschap. En dingen als koffie en thee. Maar ook een telefoon. En advertentiebudget voor Facebook. Zo kunnen we reclame maken. Want we willen groeien. Zodat we een professional kunnen inhuren die de jongeren op andere vlakken kan helpen als dat nodig is.”

Betrouwbaarheid
Was het lastig om subsidie te krijgen? “Nee”, schudt Maurice. Toch werden eerdere aanvragen afgewezen. “Ik begrijp waarom. Het project stond toen nog niet. Ik bedoel: een idee hebben is leuk, maar het moet voldoende onderbouwd zijn. Deze keer was het meer dan alleen een idee . 2hands@work draaide. Dat gaf de doorslag. Als je kunt laten zien dat je iets over hebt voor je droom of je idee, dan bewijst dat je betrouwbaarheid.”

Goed te doen
“In het Starterscentrum wees iemand me op deze subsidie”, vertelt Maurice. Veel gedoe, zo’n subsidie aanvragen? “Nee, totaal niet. Ik heb in 5 minuten verteld wat ik doe en met welk doel. Vervolgens heb ik 6 of 7 vragen moeten beantwoorden en that’s it. Goed te doen dus.”

Meer informatie
Meer weten over 2hands@work? Kijk op: http://www.2handsatwork.nu. Ook subsidie aanvragen voor een vrijwilligersproject? Kijk voor meer info op https://maastrichtdoet.nl/gemeentelijke-tenders-2018/