Open navigatie

Lou Mostard is een van de initiatiefnemers van Bewoners Hulpteam Mariaberg. Samen met enkele andere buurtbewoners besloten ze buurtgenoten de helpende hand te bieden. De gemeente stimuleert dit soort initiatieven met een subsidie. Lou vertelt over het hulpteam en over hoe de subsidieaanvraag verliep.

“Hier in Mariaberg heb je verschillende initiatieven die mensen helpen. Denk aan ‘De Buurtbrök ’of ‘De Inleup’ waar je kunt binnenlopen voor een kop koffie en kunt meedoen met activiteiten. Ook de stichting ‘Veur elkaar’ is in de buurt actief. Daar kun je terecht als je hulp nodig hebt bij kleine klusjes die je zelf niet meer kunt doen. We merkten dat sommige buurtbewoners ook behoefte hadden aan hulp op andere vlakken, zoals problemen met schoolgaande jeugd, huiselijk geweld, overlast van buren of financiële problemen. Die mensen wilden we helpen.”

Actie
Lou begon samen met 3 andere buurtbewoners het Bewoners Hulpteam Mariaberg. “We lossen de problemen voor de buurtbewoners niet zelf op. Het is dus niet zo dat je bij ons aanklopt en dan achterover kunt leunen. Nee, je moet zelf actie ondernemen, maar we steunen je daarbij en verwijzen je naar de professionele instanties die jou kunnen helpen.”

Subsidie
“Een buurtopbouwwerkster van Trajekt wees ons erop dat we voor onze inzet subsidie konden krijgen van de gemeente. Via haar kwamen we in contact met Pieter van der Waa van de gemeente. Hij heeft ons geholpen bij de aanvraag. Door deze hulp was de aanvraag voor ons verder een fluitje van een cent. Het geld gebruiken we om de onkosten te dekken, bijvoorbeeld voor nieuwe inkt en papier voor de printer, belkosten, vergaderingen of vervoerskosten als we eens ergens heen moeten. We zijn nu bezig met een website om onze hulp meer onder de aandacht te brengen.”

Vrijwilligers
“Eigenlijk zijn we ook op zoek naar nieuwe mensen voor ons Bewoners Hulpteam want een van de oprichters is inmiddels verhuisd. Het kost niet veel tijd; gemiddeld ben ik 4 uur per week met het Hulpteam bezig. En het geeft veel voldoening als je iemand kunt helpen zijn leven weer op de rails te krijgen. Daarnaast doe ik ook nog andere vrijwilligersactiviteiten. Al met al heb ik er een dagtaak aan. Dus alle hulp is welkom.”

Meer info
Zelf subsidie aanvragen voor een bewonersinitiatief? Zie de informatie op de pagina Aon de Geng 2020 subsidie bewonersinitiatief op MaastrichtDoet!