Open navigation

25 -01-2018 De vrijwilligerssector heeft te maken met grote veranderingen. Zo is door de decentralisaties in zorg en welzijn het beroep op vrijwilligersorganisaties sterk toegenomen. Samen met Vereniging NOV doet de Universiteit voor Humanistiek een meerjarig onderzoek naar hoe vrijwilligersorganisaties invulling en uitvoering geven aan de gevraagde nieuwe rol van vrijwilligers. De voorlopige eerste resultaten zijn te vinden in de tussenrapportage Aan de andere kant van de schutting.

De onderzoekers concluderen dat vrijwilligersorganisaties een enorme druk ervaren, omdat zij een groter aantal en complexere hulpvragen en complexe hulpvragen ontvangen. Hulpvragen die voorheen door professionals in de zorg en welzijn werden opgepakt, komen nu bij vrijwilligersorganisaties terecht. De grenzen aan vrijwillige inzet komen in zicht. Daarbij gaat het meer om een gebrek aan capaciteit dan om een gebrek aan deskundigheid. Met name de vraag naar langdurige inzet neemt toe, een vraag die haaks staat op de trend dat vrijwilligers zich juist minder langdurig willen binden.

In 2018 ligt in het vervolgonderzoek de focus op de uitvoerende vrijwilligers. Hoe ervaren zij het toenemende beroep op hun inzet in de context van bezuinigingen?

Hier vind u meer informatie over het onderzoek