Open navigation

Op zaterdag 8 september organiseerde de Gemeente Maastricht een NETWERKDAG  voor vrijwilligersorganisaties. Het doel van die bijeenkomst was het uitwisselen van ervaringen: hoe kan jouw vrijwilligersorganisatie een stap maken in de richting van nieuwe doelgroepen, een nieuwe werkwijze of meer samenwerking. De veertig aanwezige organisaties werden, na een kopje koffie en een lekker stuk vlaai, welkom geheten door de kersverse wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit, mevrouw Mara de Graaf-van Haasen. Daarna begon het gevarieerde en inspirerende programma onder leiding van Rob Meurders.

Groeien in Creativiteit en gemeentelijk vrijwilligersbeleid
Manu De Bruyn verzorgde een lezing over ‘Groeien in creativiteit’. Zij nam de aanwezigen met allerlei voorbeelden en oefeningen mee in het meer creatief denken. Daarbij is het belangrijkste dat je juist iets verder en breder denkt dan dat je gewend bent.
Vanuit de gemeente kwam naar voren dat het vrijwilligersbeleid in beweging moet blijven.  Cocreatie en samenspraak met burgers en vrijwilligersorganisaties in wijken en buurten, is cruciaal om zoveel mogelijke maatschappelijke meerwaarde te creëren. Een uitdaging die de aanwezige organisaties graag aangaan.

7 maal Kennis Delen
Daarna was het tijd om te luisteren naar voorbeelden vanuit de praktijk.  Zeven organisaties vertelden over hoe zij bezig zijn met een verandering binnen hun organisatie. Hoe zij door middel van creatief denken tot een nieuwe samenwerking, een nieuwe activiteit, een andere groep deelnemers of een oplossing zijn gekomen. En dat verhaal inspireerde de andere aanwezige organisaties.
Voetbalclub SC Jekerdal vertelde over de integratie van asielzoekers en vluchtelingen bij hun voetbalvereniging.
Scouting Titus Brandsma maakt sinds enkele jaren een verbinding met kinderen met een verstandelijke beperking en deelde hoe ze dat doet.
Stichting Fietsbank Maastricht liet zien hoe men, om de doelen te bereiken, nieuwe samenwerkingsverbanden organiseert.
Stichting  Samen Onbeperkt  deelde hoe een vrijwilligersorganisatie de deuren kan openstellen voor vrijwilligers met een beperking en wat hiervoor nodig is.
Huiskamer Sjuif es A-en in Heer  is het afgelopen jaar bezig geweest met het opzetten van een ontmoetingsplek voor senioren. Zij vertelden hoe ze dat hebben gedaan
De Academie Informele Zorg werkt met 11 lidorganisaties en een heleboel partners samen om de deskundigheid van mantelzorgers en vrijwilligers mogelijk te maken. Je kon daar ophalen hoe je zo’n samenwerkingsverband opzet.
Trajekt  deelde de werkwijze en het gebruik van de website MaastrichtDoet! en vertelde over hun kennisdelen bijeenkomsten.

De middag werd afgesloten met een heerlijke BBQ.