Open navigation

Zo doe je dat!

Burgers zorgen en regelen steeds meer voor elkaar. Soms zijn deze activiteiten georganiseerd in een burgerinitiatief. Deze initiatieven worden vaak door een specifieke groep hoogopgeleide, autochtone Nederlanders opgezet en bezocht. Hoe kunnen burgerinitiatieven meer inclusief zijn?

Vijf tips uit het onderzoek:

  1. Ga de straat op. Benader mensen via informeel, persoonlijk contact. Ga bijvoorbeeld bij ze langs.
  2. Werk samen met een lokale organisatie of buurtgenoot. Die kennen de bewoners en spreken letterlijk en figuurlijk dezelfde taal.
  3. Werk samen met scholen. Zo bereik je niet alleen kinderen maar ook hun ouders.
  4. Organiseer laagdrempelige activiteiten zoals eten en muziek maken. Dit overbrugt taal- en cultuurverschillen. Bied ze gratis en zonder verplichte aanmelding aan.
  5. Stel van het begin af aan de norm dat iedereen welkom is en houd dit vast. Sta open voor iedereen, ook voor mensen die anders zijn of andere opvattingen hebben. Zorg samen dat mensen meedoen zoals zij graag willen en goed kunnen.

Van diversiteit naar inclusiviteit
Diversiteit is niet hetzelfde als inclusie. Diversiteit verwijst, in deze context, naar de fysieke aanwezigheid van (nazaten van) migranten en vluchtelingen in burgerinitiatieven. Maar dit zegt verder weinig over acceptatie en waardering. Diversiteit gaat uitsluitend over de mix van mensen, inclusie is ervoor zorgen dat deze mix werkt. Hoe kom je van diversiteit naar inclusiviteit?

  1. Heb oog voor de ander op individueel niveau. Ga uit van ‘talent van de mens’ in plaats van afkomst.
  2. Werk op basis van behoeften en ideeën van mensen.
  3. Organiseer interactie op groepsniveau. Breng partijen samen, luister naar wat de buurt nodig heeft en organiseer dialoog.

 

 

bron: movisie