Open navigatie

VSBfonds versterkt actief burgerschap

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. Zij ondersteunen initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van geld, praktische kennis en netwerken. Zo kan iedereen zijn of haar plek vinden en krijgen in onze diverse samenleving. Iedereen kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaarMeer over VSBfonds.