Open navigatie

Medewerker administratie

Sector
Hulpverlening / maatschappelijk werk
Jongeren vanaf 13 jaar
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Zorg en welzijn
Activiteit
Administratief werk
Opleidingsniveau
MBO
Taal
Nederlands
Wijk
Maastricht-Centrum
Maastricht-Noordoost
Maastricht-Noordwest
Maastricht-Zuidoost
Maastricht-Zuidwest
Overige
Uren per week
6-10 uren per week

Stichting Leergeld Maastricht&Heuvelland

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland stelt zich ten doel te voorkomen dat kinderen sociaal geïsoleerd raken of uitgesloten worden. We richten ons op kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot achttien jaar uit de gezinnen die moeten leven van een minimum inkomen, of waar, door bijzondere omstandigheden, onvoldoende bestedingsruimte is. Daardoor zijn deze gezinnen vaak niet in staat hun kinderen volledig te laten participeren op en rond school en in het sociaal-maatschappelijk leven.


Door de inzet van Leergeld kunnen ook deze kinderen hun sociale, culturele, sportieve vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen om later als volwassenen volwaardig te participeren in de samenleving.

Ouders/verzorgers uit deze doelgroep kunnen bij de stichting een aanvraag indienen om hun kind te laten deelnemen aan een activiteit in het kader van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Per kind is hier per jaar een vastgesteld maximumbedrag voor beschikbaar.

Ons motto is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

Wij zijn een organisatie die volledig draait op vrijwilligers en we zijn aangesloten bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland).
Adres

Contactpersoon
Marion Hoefkens
043 3118810
info@mastrichtenheuvelland.leergeld.nl

Medewerker administratie voor de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland: iets voor jou?

Wat bieden wij jou:

• Een mooie werkervaring in een leuk team.

• Een grote mate van voldoening vanuit de kinderen en gezinnen die jij hebt kunnen helpen.

• Een (vrijwilligers)vergoeding van de kosten die je maakt om deze vrijwilligersjob te kunnen uitvoeren.

Wat zijn jouw kwaliteiten die wij graag inzetten:

Algemeen

Het administratief ondersteunen van de coördinator. Het werkgebied betreft alle zaken die betrekking hebben op de aanvragen.

Specifiek

• Het verzorgen van de administratieve verwerking van de aanvragen conform bestaande procedures;

• Het signaleren van knel- en verbeterpunten in de procedures;

• Het onderhouden van het contact met gezinnen en samenwerkende instanties, gericht op een adequate afhandeling van de aanvraag;

• Het signaleren en bespreken van bijzondere gevallen met de coördinator(-en);

• Het voorbereiden van betalingsopdrachten ten behoeve van de coördinator;

• Het aanleggen en onderhouden van toegekende (digitale) dossiers;

• Het bewaken van de doorlooptijd van de aanvragen;

• Het ondersteunen in de uitvoering en administratie van (eenmalige) projecten;

• Het deelnemen aan het reguliere werkoverleg van de administratieve medewerkers;

• Het verrichten van overige voorkomende zaken;

• Het deelnemen aan trainingen/scholing.

PROFIEL

• Affiniteit met de doelgroep;

• Functioneren op minimaal mbo-denkniveau;

• Aantoonbare ervaring met financieel administratieve registratiesystemen; dan wel het vermogen deze snel eigen te kunnen maken; goede digitale vaardigheden zijn een must;

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

• Het vermogen tot nauwkeurig ordenen en verwerken van de gegevens;

• Het vermogen tot het leveren van maatwerk;

• Het integer omgaan met vertrouwelijke informatie;

• Het goed zelfstandig kunnen functioneren in een klein team (teamspeler).


Reageren