Open navigatie

UBO-register

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Wat is een UBO?
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit).

Bij een bv of nv bijvoorbeeld gaat het om:
personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Wat is het UBO-register?
Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Waarom een UBO-register?
Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan:
– witwassen;
– corruptie;
– belastingontduiking;
– fraude;
– financiering van terrorisme.
Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.

Hoe werkt het UBO-register?

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:
– (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
– overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
– personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen
– rederijen;
– Europese naamloze vennootschappen (SEs);
– Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
– Europees economisch samenwerkingsverbanden;
– kerkgenootschappen.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?
De volgende groepen hebben geen registratieplicht:
– beursgenoteerde vennootschappen;
– eenmanszaken;
– publiekrechtelijke rechtspersonen;
– verenigingen van eigenaars;
– enkele historische rechtspersonen.

UBO inschrijven in het register
Organisaties kunnen hun UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel.

Links naar informatie die kan helpen:

Website Kamer van Koophandel (KvK)
Hier vind je meer informatie, een handig voorbereidend stappenplan, het online inschrijfformulier en veel gestelde vragen met antwoord.

Voorbereidend stappenplan voor UBO-registratie
Via heldere stappen jouw organisatie voorbereiden op de UBO-registratie.

UBO-registratie uitvoeren
Starten met de registratie