Open navigatie

Tag Archive: Harry

 1. Harry Fricker en de Sjlaaibök

  Reacties uitgeschakeld voor Harry Fricker en de Sjlaaibök

  “Zonder vrijwilligers houden tradities op te bestaan”

  Harry Fricker is sinds september 1995 lid van carnavalsvereniging de Sjlaaibök uit Amby. Hij vervulde verschillende functies binnen de vereniging en richtte als bestuurslid de jeugdtak van de Samenwèrkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge (SMV) mee op. Met als doel de carnavalstraditie ook de volgende generaties levend te houden. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, is Harry’s motto. Zijn grootste motivatie is het plezier dat anderen hebben tijdens de activiteiten. 

  “De meeste mensen denken dat een carnavalsvereniging alleen actief is tijdens de 3 carnavalsdagen. Het tegendeel is waar. Je bent er bijna een heel jaar mee bezig. Naarmate de carnavalsdata naderen zelfs bijna dagelijks.” Harry vervulde al heel wat functies binnen de vereniging. “Sinds het begin ben ik bestuurslid, lid van de raad en lid en voorzitter van de jeugdcommissie. Daarnaast ben ik tijdens activiteiten fotograaf van dienst.” Harry vertegenwoordigt daarnaast de Sjlaaibök in de SMV en is ook tweede penningmeester en lid van het dagelijks bestuur van de SMV. Dat hij het in zijn vrije tijd druk heeft, is een understatement. “Ik heb weken dat ik iedere avond bezig ben met vergaderen en organiseren. Los daarvan neem ik gedurende het jaar gemiddeld 8 dagen verlof op om alles in goede banen te leiden.”

  Activiteiten
  “Onze vereniging probeert de oudste traditie van de wereld levend te houden. Wist je dat carnaval al zo’n 2.600 jaar voor onze jaartelling gevierd werd? Wat we allemaal doen? We organiseren carnavalszittingen voor jong en oud. We bezoeken verzorgingshuizen en vieren er gezellig carnaval. We organiseren de optocht, een carnavalsmis, kindermiddagen, balavonden. En we trakteren mensen die lang ziek zijn op fruit om aan te sterken. Dat fruit brengen we persoonlijk langs.” Geld voor al die activiteiten zamelt de vereniging in via acties. “We houden een loterij, een plantenactie en leveren vrijwilligers voor de braderie van Amby. Daarnaast mogen we rekenen op financiële steun van sponsoren. Zonder hen zou veel niet kunnen.”

  Focus op de jeugd
  Harry’s focus ligt op de jeugd. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zij moeten de traditie levend houden en later onze taken overnemen. Daarom probeer ik samen met de jeugdcommissie basisschoolkinderen te enthousiasmeren voor carnaval. Zo verzorgen we een carnavalsles in groep 7. De vereniging heeft een jeugdtak: we hebben een jeugdprinsenpaar en 2 jeugdraden: de Sjlaaibökskes en de Sjlaaimetjes. Zij verzorgen een dansoptreden tijdens onze 2 galazittingen, de jeugdzitting en het jeugdprinsentreffen in Maastricht. Samen met onze jeugd bezoeken we ook de activiteiten van andere jeugdcarnavalsverenigingen in Maastricht.” En dat is geen sinecure; op pad gaan met 26 kids. Harry lacht. “Het is inderdaad een logistieke uitdaging. Daarom helpen ouders met het halen en brengen van de kinderen.”

  Trots en gemotiveerd
  Harry haalt zijn motivatie uit het plezier van anderen. “Ouders vertellen me vaker dat hun kinderen minder achter de pc, tablet of tv zitten sinds ze bij de jeugdgroep zijn. Dat doet me goed. Ik ben behoorlijk trots op onze jeugdtak.” Trots is hij ook dat het bij de jeugd SMV is gelukt om voor de 11e keer een jeugdprinsentreffen te organiseren. “Zo’n gezamenlijk treffen is tot nu toe bij de grote carnavalsverenigingen nog niet gelukt.”

  Investeren in vrijwilligers
  Het belang van vrijwilligerswerk volgens Harry? “Alles wat we doen en organiseren kan alleen maar dankzij vrijwilligers. Zonder hen houden tradities en activiteiten op te bestaan. Laten we daarom vooral in hen investeren. En laten we onze jeugd leren dat vrijwilligers onmisbaar zijn in onze samenleving. Voor zo veel dingen, maar vooral ook om onze tradities levend te houden.”

  Meer info
  Meer lezen of 1 van de activiteiten bijwonen? Kijk op www.sjlaaibok.nl.