Open navigatie

Stichting Byeboere: ‘Bijen zijn onze passie, mensen verbinden is onze missie’

Stichting Byeboere bestaat 1 jaar en is een initiatief van Rick Korsten en Linda Hollanders. Byeboere is Zuidafrikaans voor imker en laat dat nu precies de basis zijn van de stichting. “We zetten ons in voor het behoud van de bijen en het stimuleren van een diverse buurtnatuur’, vertelt een enthousiaste Linda. ‘Door in verschillende Maastrichtse wijken samen met de bewoners aan de slag te gaan creëren we een groter drachtgebied voor de bijen, vergroten we de sociale interactie tussen buurtbewoners en creëren we mooiere en bloemrijkere buurten. Wij willen daarnaast asielzoekers en statushouders in verbinding brengen met hun buurtgenoten. De zorg voor bijen brengt mensen die elkaar normaal gesproken niet zo snel ontmoeten samen.’
door Romain Groenen

Iedereen is welkom en telt mee
Linda en Rick zijn al een aantal jaar actief als imker en leerden hoe het werken met de natuur en bijen mensen zingeving en rust gaf, mensen inspireerde tot een gesprek met elkaar en gemotiveerd werden om samen de handen ineen te slaan. ‘Met stichting Byeboere zag ik het als een kans om hier meer drive aan te geven en tegelijkertijd vanuit onze eigen harten te werken’, licht Linda toe. ‘Voor ons telt iedereen mee en is iedereen welkom bij Byeboere. We nodigen Maastrichtenaren uit samen te komen, meer te leren over de (buurt)natuur, maar ook mensen die ons willen helpen met klussen of ondersteunen om gezamenlijk projecten op te zetten zijn welkom.’ Rick vult aan: ‘In de laagdrempeligheid ligt onze kracht, de gedrevenheid en passie bindt mensen aan de projecten en ons netwerk helpt ons met het verbinden van buurtgenoten. We stimuleren eigen initiatief en wanneer iemand een goed idee heeft dan kunnen ze dat onder onze naam en met ons vangnet uitvoeren. Zeker mensen in langdurige hulpverleningstrajecten hebben baat bij onze laagdrempeligheid; we werken niet met indicaties of regels van andere instellingen.’

Integratie asielzoekers
Om de burgerparticipatie verder uit te rollen vinden Rick en Linda het belangrijk dat de integratie van bewoners van het nieuwe asielzoekerscentrum (AZC) in Maastricht en met name in de aangrenzende wijk Boschpoort goed verloopt. Rick: ‘Vanwege de eerdere ervaringen met het werken met asielzoekers zijn we gemotiveerd en enthousiast om hier weer mee verder te gaan, maar dan in een uitrol van wat we al doen. We gaan deze nieuwe Maastrichtenaren bij Byeboere betrekken, opleiden tot imkers en laten ze de honing verkopen. Met de organisatie van diverse activiteiten met en voor de buurt stimuleren we samen draagvlak, zingeving en maken we mooiere wijken.’ Bijen zijn voor Rick en Linda hét symbool van samenwerking, kracht en vertrouwen. ‘Als geen ander laten de bijen zien dat je elkaar nodig hebt om een goed leven te hebben, dat we het niet alleen kunnen doen’, stelt Linda. ‘Wanneer je er alleen voorstaat kom je niet zo ver als samen. Voor ons zijn bijen dus symbool van een mooie en vrije maatschappij, samenwerken en samendoen is de kracht van ons bestaan.’

Vrijwilligers
Afgelopen jaar hebben zo’n 45 vrijwilligers zich in meer of minder mate zich ingezet voor de stichting. ‘We hebben niet echt aanbodgericht vrijwilligerswerk, maar wanneer mensen interesse hebben dan kijken we naar wat hen motiveert, wat hun krachten zijn en wat ze uit hun levensvisie willen halen. Vanuit daar gaan we samen kijken hoe de invulling eruit kan zien’, geeft Rick tot slot aan. ‘Sommige mensen beginnen gewoon om te ontdekken welke kant ze op willen. Bij ons kun je imker worden, helpen workshops ontwikkelen, in de buurten de mensen helpen met het bij-vriendelijk onderhouden van tuinen, klussen, honing verkopen, buurtdagen organiseren enzovoorts. Voor sommige mensen is het soms al genoeg om elke week op een vast tijdstip koffie te komen drinken en te kletsen en ook dat is supertof en belangrijk!’

Wil jij actief meedoen als vrijwilliger?
Dat kan. Maak op MaastrichtDoet.nl een account en persoonlijk profiel aan. Hiermee kun je jezelf als vrijwilliger zichtbaar maken en kunnen organisaties die vrijwilligers zoeken je makkelijk vinden. Of neem een kijkje op de vacaturepagina om vrijwilligersvacatures te zoeken.