Open navigatie

Startbijeenkomst Netwerkaanpak Eenzaamheid:
1 oktober 2019

Er zijn verschillende redenen waarom mensen aan de kant blijven staan. Sommige mensen durven (niet meer) mee te doen, andere mensen kunnen door een (sociale, fysieke of psychische) beperking, door taalproblemen of het gebrek aan middelen niet meedoen aan het sociale leven. Isolement en eenzaamheid worden door mensen op zeer individuele wijze beleefd, vaak onzichtbaar, niet gebonden aan leeftijd of culturele achtgrond.

WAT en HOE
De gemeente Maastricht nodigt u uit voor de startbijeenkomst Netwerkaanpak Eenzaamheid. Op 1 OKTOBER 2019 onderzoeken we samen hoe we als organisaties een bijdrage kunnen leveren aan een netwerkaanpak ‘Eenzaamheid’. Vragen die we daarbij gebruiken zijn: hoe signaleer ik eenzaamheid? Bij wie kan ik terecht met signalen? Wie gaat in eerste instantie met de signalen aan de slag? Wat kan ik als organisatie/bedrijf bijdragen om zoveel mogelijk mensen in Maastricht mee te laten doen? Kortom, hoe kunnen we komen tot een ‘netwerkaanpak eenzaamheid’.

WAAR
De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 OKTOBER VAN 14:00 -18:00, bij the Masters, Hoogbrugstraat 42 Maastricht
.
Aanmelden uiterlijk 23-09-2019 bij Karin.Martens@maastricht.nl

Maastricht voor Iedereen