Open navigatie

WIFA-model: aandachtspunten in samenwerking met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor goede zorg aan en ondersteuning van cliënten én mantelzorgers. Een goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is essentieel. Dat werkt motiverend, draagt bij aan een prettig werk-, zorg- en leefklimaat en aan meer aandacht voor zorg en welzijn van de cliënt. Het WIFA-model helpt je hierbij. Dat staat voor: Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen. Houd jij hier als professional voldoende rekening mee?

Om tot een goede samenwerking te komen is het belangrijk heldere afspraken te maken, informatie uit te wisselen en waardering te tonen voor elkaars werk. Vrijwilligers en zorgmedewerkers werken steeds vaker samen op de werkvloer. Dit kan zorgen voor de verbetering van de zorg, maar er kunnen ook problemen ontstaan, zoals moeizame omgang tussen vrijwilligers en beroepskrachten.

WIFA-model als hulpmiddel
De afkorting WIFA staat voor:

  • Waarderen: Vrijwilligers zetten zich belangeloos in en dat mag gewaardeerd worden.
  • Informeren: Voor vrijwilligers is het belangrijk om informatie te krijgen wanneer er iets verandert in de zorg- of thuissituatie van de cliënt, of binnen de organisatie.
  • Faciliteren: Om vrijwilligers hun werk goed te laten doen, kun je hen op verschillende manieren faciliteren. Zorg ook dat randvoorwaarden in orde zijn.
  • Afstemmen: Vrijwilligers zijn onderdeel van het team dat is betrokken bij een cliënt en mantelzorger. Het is daarom belangrijk om taken met elkaar af te stemmen, zodat je niet langs elkaar heen werkt.