Open navigatie

”Het zit in je genen om vrijwilligerswerk te doen”

René Horbach, secretaris van Harmonie St. Michael in Heugem, speelt geen instrument. Sterker nog, hij leest geen noot, maar hij zet wel de toon. Door zijn inzet als vrijwilliger speelt hij een belangrijke rol. Momenteel zelfs een dubbelrol want hij is niet alleen secretaris, maar ook waarnemend voorzitter. René vertelt.

“Ja, de harmonie is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Tot die tijd vervul ik die rol naast mijn rol als secretaris. Als secretaris kan ik thuis veel doen, toch vind je me vaak in ons verenigingsgebouw De Klaekeburg. Bijvoorbeeld voor bestuursvergaderingen en de muziek/evenementencommissie. Of om te luisteren naar muziek bij repetities, op donderdag naar de drumband of op vrijdag naar het harmonieorkest. Er is iedere week wel wat te doen.”

In de genen
Waarom doe je vrijwilligerswerk? “Ik zit al mijn hele leven in het verenigingsleven. In het verleden was ik onder andere coördinator jeugdwerk, lid van de ouderraad crèche Juliana, voorzitter medezeggenschapsraad en bestuurslid basisschool Petrus en Paulus, jeugdleider voetbal RKHSV en nu al 8 jaar bestuurder bij Harmonie St. Michael. Volgens mij zit het in je genen om verenigingswerk te doen.”

Gezond
“Voor mij is vrijwilligerswerk belangrijk. Ik wil iets kunnen betekenen voor de gemeenschap. En ik geniet van de vele sociale contacten. Want als bestuurder ben je het aanspreekpunt voor leden en externen. Mijn belangrijkste taak is om de vereniging gezond te houden en te zorgen dat de harmonie blijft bestaan. Het duidelijkst komt dat naar voren als jonge leden zich aanmelden omdat de vereniging hen aanspreekt en als de leden met plezier naar de repetities en uitvoeringen komen.”