Open navigatie

Vrijwilligerswerk 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een publicatie gemaakt over het doen van vrijwilligerswerk in 2020.

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2020 centraal. In dat jaar gaf 44 procent aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of vereniging. Er is sprake van een daling ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2020 waren er vooral minder vrijwilligers voor sportverenigingen, scholen, jeugdwerk en voor wijk of buurt dan in 2019.

Lees het rapport hier