Open navigatie

Petitie: Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

Ervaar je ook dat vrijwilligersorganisatie worden overspoeld door regelgeving? Teken of deel dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. En vraag iedereen in je omgeving – vrijwilligers, bestuursleden, familie en vrienden – om dat ook te doen, want dit stopt pas als we ons laten horen!

Het NOV stuurt hierover de volgende oproep:
Wordt jouw vrijwilligersorganisatie ook overspoeld door regelgeving? Teken of deel dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. We leggen je graag uit waarom jouw hulp hierbij nodig is.

Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden inschrijven in het UBO-register voor 27 maart 2022, zodat de overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende is van jouw vrijwilligersorganisatie. Of je nu een budget van 500 euro of van 500.000 euro hebt, maakt helemaal niets uit. Het is één van de vele regels die de afgelopen jaren over het vrijwilligerswerk is uitgestort. Denk ook aan die complexe AVG (privacywetgeving) of de WBTR (Bestuur en Toezicht), of de BTW voor denksportverenigingen. Of aan de Wwft, die ervoor zorgt dat banken zoveel moeilijke vragen stellen omdat een vrijwilligersorganisatie misschien wel geld wit wast of terrorisme financiert!

Veel van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, super onduidelijk én, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Ze hebben er voornamelijk last van. Je bent er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie.

Ervaar je dat ook zo?
Onderteken dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. En vraag iedereen in je omgeving – vrijwilligers, bestuursleden, familie en vrienden – om dat ook te doen, want dit stopt pas als we ons laten horen! Het is zo jammer als deze overregulering ons fantastische vrijwilligerswerk blijft overspoelen. Voor onszelf, maar nog meer voor de samenleving.

In de petitie vragen we de Rijksoverheid:

  1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
  2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Zo kan je helpen
Naast ondertekening kun je de petitie-oproep ook delen op sociale media. Gebruik dan bijvoorbeeld één van onze afbeeldingen:
Wetboek Verplettert Vrijwilliger (jpg),
Bestuurslid runt Vrijwilligerscluppie (jpg)

Boodschappen die je kunt gebruiken
Om het je iets makkelijker te maken om anderen ook op deze petitie te wijzen, hebben we een aantal boodschappen gemaakt:

Wil jij ook meer tijd besteden aan jouw goede doel dan aan wet- en regelgeving? Teken de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen! https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

#stop #onnodige #regeldruk #vrijwilligerswerk

Ervaar jij ook teveel onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen? Teken de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen! https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

#stop #onnodige #regeldruk #vrijwilligerswerk

Kijk eens wat alle vrijwilligers in Nederland doen! Verdienen ze dan zoveel onnodige wetten en regels? Teken de petitie! https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

#stop #onnodige #regeldruk #vrijwilligerswerk

Onze partners
We zijn deze petitie gestart met AGORA Beroepsvereniging coördinatoren vrijwilligerswerk, Brabantse Vrijwilligerscentrales G5, Het Begint met Taal, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), KEN Drenthe, KNHM Foundation, Koornetwerk Nederland, LandschappenNL, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), LSAbewoners, Partin, NOC*NSF, PEP Den Haag, Scouting Nederland, Stichting Present, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI), VPTZ, Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en YMCA Nederland.
Wil ook als partner aansluiten, geef even een seintje.

Alvast bedankt voor je inspanning! Heb je nog vragen of suggesties? Neem contact op met mijn collega Mark Molenaar via m.molenaar@nov.nl.

Met vriendelijke groet,

Joost van AlkemadeDirecteur Vereniging NOV

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)Koningin Wilhelminalaan 33527 LA Utrechtt 030 230 7195w www.nov.nl

bron: website NOV