Open navigatie

Prokkelweek 2019

Wat is een Prokkel?
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder.
Prokkelen kan op alle terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, rondom wonen, op een vereniging, op school of in het onderwijs.  Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar het bij een Prokkel om gaat. Prokkelen gebeurt het hele jaar door. Maar 1 week in het jaar wordt daarvoor aandacht gevraagd: de Prokkelweek.

Waarom een Prokkelweek?
De Prokkelweek heeft als doel ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten. Door samen iets te doen, leer je elkaar beter kennen.
Eén week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Een week waarin aandacht gevraagd wordt voor integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Een week die vaak een startpunt vormt voor verandering, voor mensen met én zonder verstandelijke beperking. In 2019 is de Prokkelweek van maandag 3 tot en met zaterdag 8 juni.

Voor wie en waar?
Een ontmoeting kan tussen twee mensen zijn, maar ook tussen meerdere mensen of in groepsverband. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden; in buurten, bedrijven, en (zorg)instellingen, met woningcorporaties, met fondsen, bij een speeltuinvereniging, een (kinder)boerderij of op school.

Wat voor soort activiteiten kun je doen?
Je kunt van alles doen: samen werken, schilderen, sporten, discussiëren, musiceren, foto’s maken met je buren, plezier maken en genieten. Organiseer iets wat bij jou past. Houd je van sporten? Organiseer dan een sportmiddag. Houd je van lekker eten en koken? Ga  dan samen koken of bakken en organiseer aansluitend een high tea. Houd je van wandelen? Organiseer dan een wandelmiddag in de buurt. Door iets samen te doen, leer je elkaar beter kennen.

Waarom Prokkelen?
Door te Prokkelen ervaar je wat ieders mogelijkheden zijn en waarmee je rekening moet houden. Dat geldt zowel voor de mensen met als zonder (verstandelijke) beperking. Prokkels zijn vaak hele kleine gebeurtenissen met heel veel effect. Ze leiden tot nieuwe inzichten en zorgen voor nieuwe contacten.Eén week in het jaar, als voorbeeld voor de rest van het jaar. Steeds meer mensen en organisaties gebruiken de Prokkelweek dan ook als laagdrempelig instrument voor inclusie. De samenleving is van ons allemaal, meedoen aan de Prokkelweek draagt daar aan bij.

Hoe organiseer je een Prokkelactiviteit?

 1. Lokaal, in je eigen buurt of omgeving, daar kun je het beste beginnen.
 2. Zoek mensen met een beperking, bijvoorbeeld bij een zorginstelling, dagbesteding, speciaal onderwijs of woonvorm.
 3. Neem contact met elkaar op en bedenk samen wat jullie willen doen.
 4. Organiseer het samen, kijk wat iedereen kan en wil doen.
 5. Laat de activiteit plaatsvinden in de Prokkelweek. 

Overige tips

 • Maak het niet te ingewikkeld.
 • Maak het niet te groot, vooral een eerste keer niet.
 • Zorg dat je een klein kerngroepje hebt met wie je de activiteit organiseert.
 • Vraag ondernemers en/of studenten (ROC, HBO) mee te doen.
 • Verdeel de taken over verschillende mensen, kijk waar ieders talenten liggen.
 • Laat het aansluiten bij de strategie van (de mensen binnen) je organisatie.
 • Iedereen die in de Prokkelweek een activiteit organiseert, kan deze aanmelden op de site en krijgt dan een promotiepakket.

Hoe meld je een Prokkelactiviteit of stage aan?
Als je een activiteit (of stage) in de Prokkelweek organiseert waarbij mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten, dan kun je dit als Prokkelactiviteit aanmelden via het aanmeldformulier. Ook als je al een stage hebt geregeld of met een locatie/groep op Prokkelstage gaat kun je dit aanmelden als Prokkelactiviteit.

Inspiratie en tips:
Kijk op de site https://www.prokkel.nl/