Open navigatie

Verdient jullie idee een subsidie?

Gemeentelijke tenders 2019

Heeft jouw vrijwilligersorganisatie een goed idee om iedereen te laten meedoen in Maastricht? Laat het ons weten en maak kans op maximaal € 10.000,- om dat idee uit te voeren. Deze bedragen komen voort uit de flexibele subsidieregeling van de gemeente Maastricht, ook wel tenders genoemd.  Meedoen kan van 15 juni tot en met 1 september 2019. Bij iedere tender-aankondiging vind je ook een PDF versie van het aanvraagformulier die je kunt uitprinten om je aanvraag b.v. eerst even op papier uit te werken,  voor dat je alles in vult op het digitale aanvraagformulier.

Het idee moet passen in één van deze thema’s: ‘Diversiteit en inclusie’, ‘Positieve gezondheid’ of ‘Samen voor de stad’.  We leggen de thema’s even uit:

Diversiteit en inclusie

Het thema ‘Diversiteit en inclusie’ gaat over het samenleven in Maastricht.  Iedereen kan en mag zichzelf zijn, ongeacht afkomst, ras, geloof, kleur, geaardheid, leeftijd, beperkingen, opleiding of werk. Het gaat om de kracht van diversiteit en de integratie van alle groepen.  Het gaat ook over het voorkomen en tegengaan van sociaal isolement, iets wat ontstaat als mensen zich niet welkom of niet thuis voelen. Denk daarbij ook aan bewoners met een psychische of lichamelijke beperking of zorgvraag die in onze buurten wonen. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking, zoals zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen.

Wat zoeken we?
We zoeken initiatieven die een bijdrage leveren aan tolerantie en begrip in onze samenleving en de kracht van diversiteit een impuls geven. Initiatieven die laten zien dat wanneer mensen met verschillende achtergronden samenwerken, er verrassende dingen kunnen gebeuren die de stad verrijken.
Aanvraagperiode van 15 juni tot en met 1 september 2019.

Aanvraagformulier in PDF formaat om te printen en eventueel een kladversie te maken

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel als mogelijk eigen regie te voeren.  Iedereen ervaart weleens problemen in zijn leven. Dat kunnen kleine of grote problemen zijn die soms voor korte of langere duur mensen kunnen beperken. Maar mensen zijn niet hun klachten of hun aandoening. Positieve Gezondheid kiest dan ook een andere invalshoek. Het accent ligt niet op problemen of ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. 

Wat zoeken we?
Activiteiten die: de weerbaarheid van jong en oud bevorderen; competenties bieden om met de uitdagingen van het leven om te gaan; en gezond leven bevorderen. Daar passen bijvoorbeeld ook activiteiten bij gericht op gezonde voeding, versterken van sociale netwerken en ontmoeting van diverse doelgroepen, actief zijn en blijven.
Aanvraagperiode van 15 juni tot en met 1 september 2019.

Aanvraagformulier in PDF formaat om te printen en eventueel een kladversie te maken

Samen voor de stad

‘Samen voor de Stad’ gaat over jullie als vrijwilligersorganisatie. Jullie doen als vrijwilligersorganisatie al tal van activiteiten. Vaak alleen, maar steeds vaker ook samen met andere organisaties of zelfs ondernemingen. In die samenwerking ligt de kracht. De kracht om meer mensen te bereiken, om meer mensen op verschillende manieren aan te spreken en te betrekken, om meer draagvlak en meer vrijwilligers te krijgen en vooral om samen sterker te worden. Juist naar deze samenwerking zijn we op zoek. En dan vooral naar duurzame samenwerkingsvormen.

Wat zoeken we?
Het gaat dus om activiteiten waar jullie eigenlijk al langer met een of meer organisaties mee aan de slag hadden willen gaan maar die steeds net buiten de thema’s van de eerdere tenders vielen. Of waar jullie alleen als organisatie gewoon de mankracht niet voor hadden.
Aanvraagperiode van 15 juni tot en met 1 september 2019.

Aanvraagformulier in PDF formaat om te printen en eventueel een kladversie te maken

Hulp nodig bij de aanvraag?
Wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Elke vrijwilligersorganisatie heeft een contactpersoon waarmee je hierover van gedachten kunt wisselen. Je kunt ook Anita van Wersch van de gemeente Maastricht bellen op 043 350 49 78 mailen via  anita.van.wersch@maastricht.nl. Of wil je sparren om te kijken of je idee kans maakt? Bel dan één van de medewerkers van Trajekt.
Noordoost: (043) 763 00 10
Zuidoost: (043) 763 00 20
Noordwest: (043) 763 00 30
Zuidwest: (043) 763 00 40

Spelregels
· Alleen vrijwilligersorganisaties (in oprichting) kunnen meedoen.
· Je kunt jouw idee indienen van 15 juni tot en met 1 september 2019

Beoordeling
De jury beoordeelt het idee op 5 criteria:

1. Bijdrage aan beleids- en themadoelen: Het idee draagt bij aan de beleidsdoelen welzijn en zorg en aan een van de thema’s.
2. Haalbaarheid: Het idee moet realistisch en uitvoerbaar zijn.
3. Samenwerking: Het idee moet je samen met andere (vrijwilligers)organisaties uitvoeren.
4. Duurzaamheid: Het idee heeft een duurzaam karakter of leidt tot een blijvende verbetering.
5. Proportionaliteit: De verhouding tussen wat het kost en wat het de maatschappij oplevert, is in balans.

Toekenning
Op www.maastrichtdoet.nl publiceren we aan welke organisaties en voor welke ideeën subsidies zijn toegekend.

Vragen?
Heb je vragen over het proces? Mail ze naar post@maastricht.nl. Wij proberen ze binnen 3 werkdagen te beantwoorden.