Open navigatie

Niet-zichtbare beperkingen

Wilt u meer weten over ‘niet-zichtbare beperkingen’, zoals een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een vorm van autisme? SIGRA en de Gemeente Amsterdam ontwikkelden een interessante e-learning module voor iedereen die wel eens te maken heeft met ‘rare’ mensen, ze niet begrijpt en niet goed weet hoe je hier mee om kunt gaan. Naar de e-learning niet-zichtbare beperkingen>>


Voorbereiding Keukentafelgesprek

Krijgt uw naaste zorg of ondersteuning van de gemeente op basis van de Wmo of jeugdzorg. Dan onderzoekt de gemeente in een gesprek wat er nodig is. Wat houdt dit keukentafelgesprek in? Wat kunt u er als mantelzorger mee? En hoe kunt u zich hierop voorbereiden? Naar de e-learning Keukentafelgesprek van Mezzo>>


Empowerment

Mensen verliezen soms het geloof in hun eigen kunnen. Hoe geef je iemand weer het zelfvertrouwen en de kracht om iets aan de situatie te veranderen, daar gaat deze training over. Naar de e-learning Empowerment van Humanitas>>


Versterkend gesprek

In lastige situaties kunnen een luisterend oor en het stellen van de juiste vragen heel belangrijk zijn. In deze training leer je hoe je mensen door een goed gesprek sterker kunt maken. Naar de e-learning Versterkend Gesprek van Humanitas>>


Grenzen stellen

Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, bespreken en bewaken. Naar de e-learning Grenzen Stellen van Humanitas>>


Netwerken versterken

Een sterk sociaal netwerk is van groot belang voor de veerkracht van mensen. Niet iedereen heeft zo’n netwerk. In deze training krijg je tips om daar samen iets aan te doen. Naar de e-learning Netwerken Versterken van Humanitas>>


Omgaan met emoties

Bij vrijwilligerswerk komen ook emoties kijken. Het is niet altijd even makkelijk om daar goed mee om te gaan. Hoe je emoties herkent en bespreekbaar maakt, staat centraal in deze training. Naar de e-learning Omgaan met Emoties van Humanitas>>


Gratis EHBO app voor hulp in een noodsituatie​​​

Zorg dat u weet wat u moet doen bij een ongeval. Van brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing.  Met deze EHBO-app heeft u alle EHBO instructies altijd op zak. In een noodsituatie geeft de app ook gesproken instructies. Download gratis voor iPhone​ en Android​ smartphones. Meer info? Ga naar de website van het Rode Kruis.


Gentle Teaching

Werkt u met mensen met een verstandelijke beperking, ouderen of dementerenden? Dan is de module ‘Gentle Teaching’ iets voor u. Het uitgangspunt van deze door Zideris gemaakte module is dat cliënten zich veilig, gewaardeerd en gesteund voelen, ook tijdens moeilijke momenten. Naar module Gentle Teaching.


Hoe blijf je als mantelzorger gezond?

Een module met inspirerende weetjes over hoe u leuk en gezond kunt leven en waar u wellicht geïnspireerd door kunt raken.

Ga naar free-learning en start de module.


Probleemgedrag Module I

Aan probleemgedrag wordt in de professionele hulp veel aandacht besteed. Als mantelzorger kunt u soms het gevoel hebben er alleen voor te staan. Deze module geeft een helder inzicht in wat probleemgedrag is, en hoe u hierbij kunt handelen om escalerend probleemgedrag te voorkomen. Probleemgedrag is altijd een lastig onderwerp, maar zeker bij de zorg voor een familielid is het soms een moeilijk bespreekbaar onderwerp binnen de familie en vriendenkring. Vergeet daarom niet dat uw huisarts u hier op veel manieren in kan ondersteunen.
Ga naar free-learning en start de module


Gezond zorgen

In de zelfhulpmodule leert u om op eigen kracht weer balans te vinden in het zorgen voor anderen en zorgen voor uzelf. U krijgt informatie, tips en oefeningen om overbelasting te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. U kunt zich ook laten inspireren door de persoonlijke verhalen van een viertal mantelzorgers. De module doorloopt u zelfstandig, zonder begeleiding van een zorgprofessional, op het moment dat het u het beste uitkomt. De zelfhulpmodule is volledig gratis en anoniem.
Ga naar Gezond Zorgen en start de module.


Dementie online

Deze cursus is bedoeld voor mantelzorgers van mensen met dementie. In vijf lessen krijgt u praktische tips en handvatten voor uw persoonlijke situatie van uw coach op afstand. In de cursus leert u hoe u kunt omgaan met probleemgedrag, hoe belangrijk het is om tijd voor uzelf te nemen, hoe u grenzen aangeeft en hoe u om hulp vraagt.
Lees meer op de website dementieonline


Klik & Tik. Samen op ’t web

Facebook. Twitter. U hebt er vast wel van gehoord. Maar wat is het? Wat kunt u ermee? Bij Klik & Tik. Samen op ’t web krijgt u antwoord op deze vragen. Facebook en Twitter zijn ‘sociale media’. Het zijn sociale netwerksites op het internet. U kunt er contact maken met andere mensen. Deze module legt uit hoe sociale media werken. U leert hoe u een profiel aanmaakt en contacten kunt leggen. Ook wordt uitgelegd hoe berichten, filmpjes, foto’s, links en muziek geplaatst kunnen worden.
Ga naar Klik en Tik en registreert u, om de module te kunnen volgen.


Cursus Outlook 2016

Wilt u graag leren hoe u het Microsoft Office programma Outlook 2016 kunt gebruiken? De totale cursus bestaat uit 26 lessen. Er wordt begonnen met een inleiding en stap-voor-stap worden de functies van het programma uitgelegd. Klik hier om naar de online-cursus Outlook 2016 te gaan.


Cursus Word 2016

Een veelgebruikt Microsoft Office programma is Word. In de cursus Word 2016 komen in 58 lessen een inleiding, basishandelingen en de functies van het programma aan bod. Klik hier om naar de online-cursus Word 2016 te gaan.


Assertiviteit

Learnit heeft een cursus assertiviteit ontwikkeld. In deze cursus komen onderwerpen aan bod zoals nee-zeggen, feed back, verbaal en non-verbaal gedrag, communicatie, zelfvertrouwen. Klik hier om naar de cursus te gaan.


Omgaan met agressie en (verbaal) geweld

Via learnit is de cursus Omgaan met agressie en (verbaal) geweld gratis te downloaden. Klik hier om naar de cursus te gaan.


Persoonlijke effectiviteit

Learnit laat in deze cursus o.a. zien dat door het (leren) kennen van uw sterke en zwakke punten, het duidelijk stellen van doelen en door beter communiceren u uw persoonlijke effectiviteit kunt vergroten. Klik hier om naar de cursus te gaan.


Voorlichtingfilmpjes voor senioren over veilig wonen en babbeltrucs

Er zijn een aantal voorlichtingsfilmpjes gemaakt met tips over preventieve maatregelen voor veilig wonen en over babbeltrucs. Bent u geinteresseerd in deze filmpjes klik hier om naar de pagina over seniorenvoorlichting te gaan.


Word dementievriendelijk

Met deze gratis online trainingen kun je je kennis over dementie vergroten en en leer je vaardigheden in de omgang met iemand met dementie. Je kunt zelf een training volgen, maar ook een team uitnodigen om één of meerdere trainingen te doen. Zo steun je een dementievriendelijk Nederland! Naar de online basiscursus>>