Open navigatie

Niet-zichtbare beperkingen

Wilt u meer weten over ‘niet-zichtbare beperkingen’, zoals een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een vorm van autisme? SIGRA en de Gemeente Amsterdam ontwikkelden een interessante e-learning module voor iedereen die wel eens te maken heeft met ‘rare’ mensen, ze niet begrijpt en niet goed weet hoe je hier mee om kunt gaan. Naar de e-learning niet-zichtbare beperkingen>>


Voorbereiding Keukentafelgesprek

Krijgt uw naaste zorg of ondersteuning van de gemeente op basis van de Wmo of jeugdzorg. Dan onderzoekt de gemeente in een gesprek wat er nodig is. Wat houdt dit keukentafelgesprek in? Wat kunt u er als mantelzorger mee? En hoe kunt u zich hierop voorbereiden? Naar de e-learning Keukentafelgesprek


Eenzaamheid

Je hebt het vermoeden dat iemand in je omgeving eenzaam is. In deze training leer je meer over eenzaamheid, de gevolgen hiervan en wat je voor iemand kunt betekenen. Naar de e-learning Eenzaamheid van Humanitas


Stress

Iemand in je omgeving gaat door een moeilijke periode in zijn leven waarin hij veel stress ervaart. Wat kun je voor hem of haar betekenen? Dat leer je in deze training. Naar de e-learning Stress van Humanitas


Reddersdriehoek

Wanneer iemand het moeilijk heeft, ben je soms geneigd om werk uit handen te nemen, terwijl iemand dit beter zelf kan doen. Je schiet in de reddersrol.
In deze training leer je hoe de neiging om te gaan ‘redderen’ kan ontstaan èn hoe je uit de reddersdriehoek kunt stappen. Naar de e-learning Reddersdriehoek van Humanitas

Empowerment

Mensen verliezen soms het geloof in hun eigen kunnen. Hoe geef je iemand weer het zelfvertrouwen en de kracht om iets aan de situatie te veranderen, daar gaat deze training over. Naar de e-learning Empowerment van Humanitas>>


Versterkend gesprek

In lastige situaties kunnen een luisterend oor en het stellen van de juiste vragen heel belangrijk zijn. In deze training leer je hoe je mensen door een goed gesprek sterker kunt maken. Naar de e-learning Versterkend Gesprek van Humanitas>>


Grenzen stellen

Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, bespreken en bewaken. Naar de e-learning Grenzen Stellen van Humanitas>>


Netwerken versterken

Een sterk sociaal netwerk is van groot belang voor de veerkracht van mensen. Niet iedereen heeft zo’n netwerk. In deze training krijg je tips om daar samen iets aan te doen. Naar de e-learning Netwerken Versterken van Humanitas>>


Omgaan met emoties

Bij vrijwilligerswerk komen ook emoties kijken. Het is niet altijd even makkelijk om daar goed mee om te gaan. Hoe je emoties herkent en bespreekbaar maakt, staat centraal in deze training. Naar de e-learning Omgaan met Emoties van Humanitas>>


Gentle Teaching

Werkt u met mensen met een verstandelijke beperking, ouderen of dementerenden? Dan is de module ‘Gentle Teaching’ iets voor u. Het uitgangspunt van deze door Zideris gemaakte module is dat cliënten zich veilig, gewaardeerd en gesteund voelen, ook tijdens moeilijke momenten. Naar module Gentle Teaching.


Probleemgedrag Module I

Aan probleemgedrag wordt in de professionele hulp veel aandacht besteed. Als mantelzorger kunt u soms het gevoel hebben er alleen voor te staan. Deze module geeft een helder inzicht in wat probleemgedrag is, en hoe u hierbij kunt handelen om escalerend probleemgedrag te voorkomen. Probleemgedrag is altijd een lastig onderwerp, maar zeker bij de zorg voor een familielid is het soms een moeilijk bespreekbaar onderwerp binnen de familie en vriendenkring. Vergeet daarom niet dat uw huisarts u hier op veel manieren in kan ondersteunen.
Ga naar free-learning en start de module


Oefenen

Oefen met taal, rekenen, computer en internet. En leer ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer. Ga naar de site, even registreren om daarna de module te kunnen volgen.


Dementie vriendelijk

Volg een gratis online training en word ook dementievriendelijk! Hier vind je de gratis online trainingen. De ‘GOED omgaan met dementie’ en de ‘In je buurt’ training, zijn trainingen die iedereen kan volgen. Hier leer je hoe je dementie herkent en lastige situaties goed oplost. Ga hier naar de trainingen


Cursus Outlook 2016

Wilt u graag leren hoe u het Microsoft Office programma Outlook 2016 kunt gebruiken? De totale cursus bestaat uit 26 lessen. Er wordt begonnen met een inleiding en stap-voor-stap worden de functies van het programma uitgelegd. Klik hier om naar de online-cursus Outlook 2016 te gaan.


Cursus Word 2016

Een veelgebruikt Microsoft Office programma is Word. In de cursus Word 2016 komen in 58 lessen een inleiding, basishandelingen en de functies van het programma aan bod. Klik hier om naar de online-cursus Word 2016 te gaan.


Assertiviteit

Learnit heeft een cursus assertiviteit ontwikkeld. In deze cursus komen onderwerpen aan bod zoals nee-zeggen, feed back, verbaal en non-verbaal gedrag, communicatie, zelfvertrouwen. Klik hier om naar de cursus te gaan.


Omgaan met agressie en (verbaal) geweld

Via learnit is de cursus Omgaan met agressie en (verbaal) geweld gratis te downloaden. Klik hier om naar de cursus te gaan.


Persoonlijke effectiviteit

Learnit laat in deze cursus o.a. zien dat door het (leren) kennen van uw sterke en zwakke punten, het duidelijk stellen van doelen en door beter communiceren u uw persoonlijke effectiviteit kunt vergroten. Klik hier om naar de cursus te gaan.