Open navigatie

Mantelzorgwaardering 2022

Zorgt iemand voor u? Denk aan de mantelzorgwaardering!
Een mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor uw mantelzorger. Uw mantelzorger ontvangt € 75,00 mantelzorgwaardering van de gemeente. U kunt uw mantelzorger zelf hiervoor aanmelden.

Zelf aanmelden
U kunt uw mantelzorger voor de mantelzorgwaardering 2022 aanmelden tot uiterlijk 31 december 2022.  Doe dat bij voorkeur online met DigiD.  Het is ook mogelijk om een papieren formulier in te vullen en per post in te sturen. Ga voor meer informatie en aanmeldknop hier naar  de website van de gemeente Maastricht