Open navigatie

Hoe gaat het met de mantelzorgers van mensen met dementie? Wat zijn hun ervaringen met zorg? Voor Alzheimer Nederland is het belangrijk om antwoord te weten op deze vragen. De antwoorden helpen om de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers te behartigen. Daarom houdt Alzheimer Nederland een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie: de Dementiemonitor Mantelzorg.

Bent u mantelzorger van een naaste met dementie? Deel uw ervaringen met ons via de dementiemonitor

Samen de zorg verbeteren
De uitkomsten van de dementiemonitor gebruikt Alzheimer Nederland voor de lokale en landelijke behartiging van belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De bevindingen worden ook gedeeld met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Ook Tweede kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen en kunnen zij de zorg helpen verbeteren.

Help mee en vul de vragenlijst in
U kunt digitaal of via een papierenvragenlijst deelnemen. Invullen duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. U kunt een schriftelijke vragenlijst aanvragen bij Alzheimer Nederland, telefoon: (033) 303 35 02. De vragenlijst kunt u kosteloos retourneren. Ook kunt u de vragenlijst digitaal invullen via: www.dementiemonitor.nl

Meer informatie
De flyer met meer informatie vindt u hier.