Open navigatie

Maak vrijwilligerswerk flexibel

Verlichten
Vrijwilligerswerk is aantrekkelijker en beter inpasbaar in een druk bestaan als we het ‘verlichten’. Zonder zware en/of langdurige verplichtingen aan te gaan, kunnen mensen met een volle agenda toch vrijwilliger voor de school, de sportclub of buurtvereniging worden. Hiermee voorkomen vrijwilligersorganisaties dat het vrijwilligersbestand versmalt en vergrijst.

Voor drukbezette mensen is het interessant om zich in te zetten op een specifiek tijdstip of voor een afgebakende periode. Het afmaken van een klus is hier geen doel, maar wel het leveren van een bijdrage. Overigens blijkt een deel van deze geboeide vrijwilligers later terug te komen voor een volgende klus.

Het aanbieden van lichtere vormen van vrijwilligerswerk vraagt meer inspanningen van de organisatie. Zo bent je meer bezig met het werven en inwerken van nieuwkomers. Voorwaarden voor het maken en aan de man brengen van aantrekkelijke taken zijn:

  • de taken moeten duidelijk zijn
  • de kans op succes moet groot zijn
  • de hoeveelheid werk moet redelijk van omvang zijn
  • er moet voldoende variatie zijn in de taken
  • er moet ruimte zijn voor zelfstandigheid bij het plannen en uitvoeren van taken
  • gegevens over het uitvoeren van de taak moeten gerapporteerd en geëvalueerd kunnen worden

Taken en takenpakketten kunnen vervolgens aan vrijwilligers gekoppeld worden. Het gaat er daarbij om dat je de taken als een aantrekkelijk aanbod presenteert, waar de mogelijke vrijwilliger als een klant in kan winkelen.

Inspelen op de flexvrijwilliger
Steeds meer vrijwilligers willen korte klussen of projectmatig werken. Vooral ‘drukke taakcombineerders’; mensen met kinderen, een drukke baan en een druk sociaal leven zijn eerder tot vrijwilligerswerk te prikkelen als je inspeelt op de flexvrijwilliger.

Die flexvrijwilliger komt in drie varianten voor:

  1. De eenmalige vrijwilliger: mensen die best een keer willen helpen, bijvoorbeeld bij een evenement of een opknapbeurt, en die je daarna nooit meer ziet.
  2. De af-en-toe vrijwilliger: mensen die zich op gezette tijden inzetten zodat het past in hun drukke leven. Ze collecteren bijvoorbeeld, of staan eens in de zoveel weken achter de bar.
  3. De tijdelijke vrijwilliger: mensen die zich gedurende een bepaalde periode stevig inzetten, en voor de rest van de tijd helemaal niet. Niet omdat ze niet willen, maar gewoon omdat er andere bezigheden zijn die hen dan opslokken. Ze organiseren wel het festival of het grote toernooi, maar zitten ‘s winters in Spanje of zijn druk met hun werk.

Jouw taak is om bij alles waarvan je vindt dat het binnen jouw organisatie moet gebeuren, steeds te kijken of het opgeknipt kan worden. Kan het werk (ook) gedaan worden door eenmalige, af-en-toe of tijdelijke vrijwilligers? Niet denken in functies, maar in taken, klussen en projecten.

bron: verenigingen.nl