Open navigatie

KNOW-LIKE-TRUST helpt je aan nieuwe bestuurders

Einstein zei het al: ‘vraagstukken los je niet op, op het niveau waar deze zijn ontstaan’. Deze uitspraak pas ik toe op de vraag die ik vaak krijg van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, dat zij het erg lastig vinden om nieuwe bestuurders te vinden. Lees verder hoe Einstein gaat helpen…

Om nieuwe bestuurders te vinden leveren bestaande doe-acties vaak weinig tot niets op: weer die oproep op een website, voor de derde keer die ene bekende benaderen, of spitten in een vrijwilligersbank.
Hoe vind je dan wel nieuwe bestuurders? Wat te doen? Om die vraag te beantwoorden volg ik het advies van Einstein op: niet het ‘niet-kunnen-vinden’ is de grote vraag, maar wel het te beperkt inzetten van het ‘onbenutte potentieel’.

Het onbenutte potentieel
In en om je organisatie loopt een enorm potentieel aan menskracht rond met ideeën, kennis en vaardigheden dat vaak beperkt wordt aangesproken. Tot dat netwerk behoren o.a. ouders, supporters, belanghebbenden, deelnemers en/of bezoekers. Het zijn mensen die goed zijn in organiseren, controleren, communiceren, of die veel weten van de materie van de organisatie. En misschien ook wel tijd kunnen hebben om werk te doen voor je organisatie.

Wederzijds gehoord
Het is natuurlijk jammer als je als bestuurder en bestuur hier niets of te weinig mee doet. Een deel van deze groep heeft namelijk zeker interesse om zich in te zetten voor je organisatie, maar je moet die interesse wel verder aanwakkeren en durven aan te boren.
Te vaak klinkt namelijk het geluid dat betrokkenen en belanghebbenden zich slecht gehoord en niet gezien voelen en dat, aan de andere kant, bestuurders klagen dat er zo weinig bestuurders en vrijwilligers zijn.
Dat vraagt om actie en dat kan!

Lef en verleiden
Je hoeft als bestuurder maar twee dingen te doen om deze groep aan menskracht te mobiliseren. Ten eerste is dat lef tonen om uit het kringetje van bekenden te stappen. Knoop eens een gesprek aan met iemand anders. Iemand die je niet kent maar die wel betrokkenheid toont bij je organisatie: die ouder die langs de lijn staat, de bezoeker aan de bar of die toevallige passant. Ben die gastheer of vrouw en ga in een gesprek.
Durf te vragen.

De deal
‘Wat ga je dan vragen?’. Je gaat deze persoon ‘verleiden’ om mee te doen aan je vrijwilligersorganisatie. Je vraagt aan deze ‘aspirant-vrijwilliger’ tijd als investering, in eerste instantie weinig door een kleine, overzichtelijke en eenmalige taak, en je geeft gezelligheid, een sociaal verband, ontplooiingsmogelijkheden en misschien zelfs een relevant netwerk terug. Je laat de voordelen van het meedoen zien en bent zeer content met de te ontvangen inspanning, ook al is deze vrijblijvend.
Belangrijk bij het benaderen is dat je niet opgeeft bij een mislukking. Waarschijnlijk zal niet meer dan één op tien mensen die je aanspreekt toehappen.
Ondertussen ben je gestart met het toepassen van het doorstroomplan: KNOW-LIKE-TRUST.

KNOW-LIKE-TRUST
Heel praktisch ziet KNOW-LIKE-TRUST-plan er als volgt uit: benader en vraag aan die ‘onbekende’, die potentiele vrijwilliger, of deze een kleine en beperkte taak op zich neemt zoals zaalwacht, uitleenmedewerker, klusser, scheidsrechter of chauffeur. Niet iedereen zal ‘ja’ zeggen, maar als je nooit vraagt heb je altijd ‘nee’.
Degene die instemmen worden bekend (KNOW) met het vrijwilligerswerk, zien dat het leuk is en ervaren de voordelen ervan. Biedt hen taken en werk aan voor een korte en overzienbare periode waarin relatief weinig wordt verlangd (bijvoorbeeld 20 weken lang een paar uren per week).
Zo vorm je een groep waarin potentie schuilt voor meer.

Het is leuk
Een aantal van deze groep vrijwilligers gaat meer en meer plezier in krijgen in het vrijwilligerswerk (LIKE). Bovendien hebben ze vaak meer in hun mars dan het overzichtelijke werk waar ze mee gestart zijn. Door extra taken te geven en de mogelijkheid te bieden voor training en scholing kun je deze vrijwilligers verder bekwamen voor ander werk (TRUST). Men stroomt door van zaalwacht of jeugdtrainer, via werkgroep en commissie, naar misschien wel het bestuur.
Deze doorstroom (know-like-trust) heb je niet in een keer gerealiseerd. Dat vraagt om een plan, geduld en vasthoudendheid.

Raad van Wijzen
Tot slot: doorstroom stopt niet in het bestuur. Nee, als iemand dan 6 of 8 jaar in het bestuur heeft gezeten maakt deze plaats voor nieuwe bestuurders. Zodat je altijd de doorstroomweg (know-like-trust) openhoudt voor nieuwe bestuurders en daarmee potentiele bestuurders gemotiveerd houdt in hun ambitie.
Niets zo onhandig als je als bestuurder de gewenste doorstroom in de weg staat.
Je kunt eventueel nog werken met een Raad van Wijzen, waar oud-bestuurders na aftreden in terecht komen, om kennis, ervaring en netwerk te behouden voor de organisatie. Altijd weer handig om een beroep op te doen in geval van nood.

Dus: vraag, doe eens wat anders, geef ruimte en zet door.
Deed Einstein ook niet zoiets?

Namens Frank Hoes, https://www.frankhoes.nl/krachtig-besturen/

Bron: NOV