Open navigatie

Meer jongeren betrekken bij vrijwilligerswerk

Jongeren hebben genoeg redenen om géén vrijwilligerswerk te doen. Ze hebben het al druk genoeg met hun opleiding, bijbaantje en sociale contacten. Ze zijn vaak niet eens bekend met vrijwilligerswerk of hebben er een minder positief beeld van.
Wat kun jij daar aan veranderen? Hoe maak jij ze warm voor jouw organisatie?

Mythe Verhaegh, student aan Fontys Toegepaste Psychologie, heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan voor Eindhoven Doet naar jongeren en vrijwilligerswerk. Een kwalitatief onderzoek naar wat jongeren beweegt om vrijwilligerswerk te doen. De geïnterviewde jongeren doen op dit moment geen vrijwilligerswerk.

Lees de factsheet, waar meer dan 30 tips in staan om jongeren te inspireren om zich vrijwillig in te zetten.

Bron: Nieuwsbrief Eindhoven Doet