Informatieronde en raadsronde met betrekking tot de behandeling van het beleidskader “Versterken Sociale en Maatschappelijke basis door vrijwillige inzet”.

 

De gemeente Maastricht wilt u, de Maastrichtse vrijwilligersorganisaties, informeren over de behandeling van het beleidskader “Versterken Sociale en Maatschappelijke basis door vrijwillige inzet”.

Datum, documenten en volgen livestream
Op dinsdag 15 september 2020 zal de digitale informatieronde plaatsvinden en op dinsdag 29 september de digitale raadsronde.
Voor dinsdag 15 september 2020 (informatieronde) kunt u de stukken via de volgende link inkijken: stukken informatieronde 15 september en voor dinsdag 29 september 2020 (raadsronde) is dit beschikbaar via stukken raadsronde 29 september. Via de links kunt u tevens, als de vergadering bezig is, ook de livestream aanzetten zodat u de vergadering live kunt volgen.

Meer informatie?
Als u hierover vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met:
Karin Martens en Anita Van Wersch | Beleidsmedewerker Sociaal Domein
Beleid en Ontwikkeling,
Team Welzijn, Zorg, Gezondheid & Zelfsturing | Gemeente Maastricht
T +31 (0) 43 350 31 31 (Karin Martens) |  karin.martens@maastricht.nl
T +31 (0) 43 350 49 78 (Anita Van Wersch) | anita.van.wersch@maastricht.nl
Mosae Forum 10, 6211 DW | Postbus 1992 BZ Maastricht | www.gemeentemaastricht.nl