Open navigatie

Financiële steun voor sociale initiatieven in tijden van corona

Een aantal fondsen heeft geld ter beschikking gesteld voor projecten die kwetsbare doelgroepen in de coronacrisis helpen. Wil je een nieuw project starten en is daar geld voor nodig? Kom je in aanraking met gezinnen waar de kinderen te weinig hulpmiddelen hebben om te leren? Loopt je eigen organisatie financiële schade op? Bekijk het aanbod van de fondsen hieronder.

ELISABETH STROUVEN FONDS MAASTRICHT

In deze coronacrisis is de eerste kernwaarde van het Elisabeth Strouven Fonds actueler dan ooit: mens zijn tussen je medemensen.
Samen met verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties bekijken zij wat ze voor de gemeenschap kunnen doen. ze denken mee, stimuleren, verbinden en waar nodig bieden zij ook financiële ondersteuning. Er zijn inmiddels al diverse mooie initiatieven gerealiseerd en in gang gezet.
Heeft uw organisatie of instelling ook een goed project dat zij kunnen ondersteunen?
Stuur dan een e-mail naar info@elisabethstrouven.nl
Geef daarin duidelijk aan wat u wilt gaan doen en voor wie. Als er kosten aan verbonden zijn, ontvangen zij ook graag een overzicht daarvan.
zij doen er vervolgens alles aan om uw e-mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Website: Elisabeth Strouven Fonds


MAEX ondersteunt initiatieven die in de problemen komen door de Coronacrisis.

  • Noodfonds voor initiatieven die in de problemen komen door corona
  • Juridische vragen
  • Website MAEX

Kleine Coronahulp

Een aantal fondsen samen geven tot €2500,-  hulp bij kleine projecten.


Kansfonds

Speciaal voor kwetsbare doelgroepen.


Crisisfonds kinderen

Hulpverleners kunnen hier een aanvraag tot €250,-  doen voor kwetsbare kinderen.


ZonMw

  • Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus. De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Heb je een creatieve oplossing die hieraan bijdraagt? Vraag dan nu een financiële impuls aan bij ZonMw.
  • Website ZonMW

Oranjefonds

Het is vanaf 15 april opnieuw mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen bij de versnelde aanvraagprocedure voor coronahulpprojecten. Dit is de laatste maal dat het loket voor acute coronahulp open gaat. Vanaf uiterlijk 1 juni opent het Oranjefonds hun loket voor reguliere aanvragen weer.

Zij roepen  initiatieven op die gericht zijn op het lenigen van noden rondom eenzaamheid, armoede en informele zorg om een aanvraag in te dienen. Daarbij verzoeken zij initiatieven nadrukkelijk zich te melden als die zich richten op moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals:
• Kwetsbare kinderen (zoeken/vinden van ‘verdwenen kinderen’, voorkomen achterstanden, aansluiting houden)
• Mensen met psychische problemen
• Vluchtelingen/migranten
• Mantelzorgers

Het Coronaloket is te vinden op de website van van het Oranjefonds.